FINSKÁ OPEVNĚNÍ

Opevnění v okolí obce Harparskog

Linie opevnění popsaná v předešlém příspěvku pokračuje od Skogby k obci Harparskog, před kterou protíná hlavní silnici vedoucí poloostrovem k přístavu Hankö. Popis jednotlivých objektů opět pokračuje od jihu k severu. Ve fotogalerii jsou umístěny archivní fotografie z popisovaných objektů a původní mapa linie.

304 "Lyyti" - Hlavní silnici vedoucí do přístavu Hankö blokovala z jihu dvojice objektů. Jednalo se objekt pro boční palbu těžkého kulometu č. 304 s ubikací pro 20 vojáků. Zajímavostí je ochranná zeď vybudovaná před vchodem a poměrně nestandartní typ pancéřových dveří. V interiéru se zachovaly pozůstatky původního vybavení.

452 "Lissu" - pouze pár metrů východně od objektu č. 304 se nachází pasivní úkryt pro 40 vojáků, který má ve stropnici osazený pozorovací zvon Model 1940. Objekt disponoval nouzovým východem, v interiéru se zachovaly části původního vybavení (část je zničena, ale stále na místě).

303 "Lilli" - ze severní strany postřeloval hlavní silnici na Hankö objekt pro boční palbu těžkého kulometu, identický (zrcadlově otočený) s objektem č. 304. Také zde se nachází opěrná zeď před vchodem a ve vstupu jsou osazena nestandartní pancéřová dvířka. Interiér je bohužel nepřístupný.

196 "Meeri" - pasivní úkryt, nepostaven

451 "Helmi" - pasivní úkryt pro 40 vojáků, nenavštíven

Fotografie 303 "Lilli" - objekt pro boční palbu těžkého kulometu
Fotografie 304 "Lyyti" - objekt pro boční palbu těžkého kulometu
Fotografie 452 "Lissu" - úkryt pro 40 vojáků
Fotografie 302 "Irma" - objekt pro boční palbu TK a PTK (Muzeum)
Fotografie 301 "Jukka" - objekt pro boční palbu TK a PTK

455 "Brita" - pasivní úkryt pro 40 vojáků s pozorovacím zvonem Model 1940. Nyní se nachází přímo v zástavbě obce Harparskog na volné parcele. Nenavštíven.

302 "Irma" - standardizovaný objekt pro boční palbu pevnostního protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků. Na stropnici byl umístěn pozorovací zvon Model 1940. Hlavním úkolem objektu bylo postřelování prostoru za protitankovou překážkou (a bažinatým terénem) ve směru k silnici vedoucí do přístavu Hankö. Interiér je plně vybaven a objekt slouží jako muzeum. Je součástí Hangon Rintamamuseo/Hanko Front Line Museum. Interiér je však přístupný pouze sporadicky, případně pouze pro větší organizované skupiny po předchozí domluvě. Okolí objektu bylo v nedávné době vyčištěno a upraveno.

460 "Pia" - pasivní úkryt pro 40 vojáků se dvěma vchody. Jeden ze vchodů zasypán odpadky, přístup hlubokým zákopovým systémem. Nenavštíven.

213 "Fiu" - objekt rozdělen na 213a a 213b, vestavěn do skalnatého návrší. Výzbroj tvořily dva těžké kulomety ve střílnách pod betonem. Do jednoho z objektů byl osazen pozorovací zvon Model 1940. Objekty těsně přiléhají k areálu statku, nenavštíven - interiéry jsou pravděpodobně nepřístupné.

301 "Jukka" - standardizovaný objekt pro boční palbu pevnostního protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků. Objekt je aktuálně silně zarostlý, uvnitř se zachovaly zbytky vnitřního vybavení. Hlavním úkolem bylo postřelování nedaleké bažiny a protitankové překážky ze žulových bloků vedoucí jihovýchodním směrem podél obce Harparskog.

Fotogalerie

 

 

Mapa