FINSKÁ OPEVNĚNÍ

Salpa linie v okolí obce Hostikka

Salpa linie jižně od obce Hostikka

V obci Hostikka oficiálně končí turistická trasa po Salpa linii, která začíná na pobřeží Finského zálivu. Z obce Miehikkälä sem vede kvalitní šotolinová cesta, jako vystřižená z Finské rallye. Jižně od obce lze zaparkovat přímo u cesty (GPS: 60.7682389N, 27.7888964E), hled vedle informační tabule věnující se zdejšímu opevnění. Na dohled se severně nachází bojový objekt č. B182. Jedná se o typizovanou stavbu určenou pro boční palbu těžkého kulometu. Uvnitř se nachází ubikace pro 20 vojáků, k dispozici byl pozorovací zvon Model 1940, který je obložen kamením.

Jižně od cesty se nachází bojový objekt č. B186, který bočně postřeloval nedalekou křižovatku lesních cest protitankovým kanónem ráže 45mm a těžkým kulometem. Ubikace měly kapacitu 20 vojáků, na stropnici byl osazen pozorovací zvon Model 1940. Stejně jako většina ostatních objektů v okolí byl průběžně udržován ještě v průběhu 50. let. V současnou dobu je uzavřen a interiér je plně vybaven včetně obou zbraní. Bohužel nikde není informace o provozovateli ani otevírací době.

Foto
Kopule pro boční palbu těžkého kulometu na objektu č. B410
Mapa

Následující bojový objekt č. B410 je jedním z mála přístupných nezatopených oboustranných objektů pro dvojici těžkých kulometů umístěných v pancéřových kopulích Model 1940. Samotný objekt včetně kopulí je navíc velmi dobře fotografovatelný což u těchto objektů spíše výjimkou. Většinou není téměř co fotografovat díky důkladně provedenému maskování. Ve vstupní chodbě se nachází 3 vchody opatřené pancéřovými dveřmi - pod obě kopule a do ubikací pro 40 vojáků, kteří měli k dispozici periskop osazený v pancéřovém krytu.

Na mírném návrší západním směrem se nachází bojový objekt č. B191 - jedná se o typizovanou stavbu pro boční palbu těžkého kulometu. Vedle střílny se nachází úzký pozorovací průzor. Disponuje střílnou na ochranu vchodu, ubikace měla kapacitu 20 vojáků. Do stropnice byla dodatečně osazena kopule pro těžký kulomet a velmi dobře zamaskována. Následující trojice objektů se nachází kousek od sebe. Prvním z nich je bojový objekt č. B193 pro boční palbu těžkého kulometu. Prostor pro něj byl vylámán ve skále. Uvnitř se nachází ubikace pro 40 vojáků, na stropnici je osazen pozorovací zvon Model 1940.

Sousední objekt č. F3 je poněkud záhadnou stavbou. Kromě ubikace pro 35 osob se zde nachází vyvýšené betonové kruhové postavení s průměrem 90cm nejasného účelu. Může se jednat o klasické kulometné postavení typu "Tobruk", stejně tak se však mohlo jednat o pozorovací stanoviště. Známé jsou realizace obdobných objektů na "Svirské linii" (nyní na území Ruska), kdy byla do kruhových postavení instalována zvedací pancéřová deska a objekt sloužil jako pozorovatelna. V tomto případě zde však není po takovéto instalaci ani stopa.

Na opačné straně návrší se nachází další bojový objekt č. B205. Jedná se o takřka identický objekt jako v případě objektu č. B193, pouze kapacita ubikace byla nižší - pouze 30 osob.

Fotografie Bojový objekt pro boční palbu TK a PTK č. B186
Fotografie Oboustranný objekt vyzbrojený dvojicí TK v pancéřových kopulích Model 1940 č. B410
Fotografie Vstupní chodba objektu B410 sloužila zároveň jako úkryt PTK - tři vstupy do jednotlivých částí objektu - ubikací a pod obě kopule
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu č. B191
Fotografie Maskování kopule pro pozorování Model 1940 na objektu č. B193
Fotografie Střílna TK dobře ukrytá ve skalním masivu objektu B193
Fotografie Pozorovací stanoviště objektu č. F3
Fotografie Střílna těžkého kulometu objektu č. B205
Fotografie Bojový objekt pro boční palbu TK a PTK ve střílnách pod betonem a TK v pancéřové kopuli č. B464

V tomto prostoru stojí za pozornost ještě objekt č. B464. Jedná se o typizovanou stavbu pro boční palbu protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu se střílnou na ochranu vchodu. Ubikace byla určena pro 20 vojáků. Na stropnici však nebyl osazen obvyklý pozorovací zvon, ale kopule pro těžký kulomet, který rozšiřoval palebné možnosti objektu. Nedaleko se nachází také hřbitov ruských válečných zajatců.

Salpa linie severně od obce Hostikka

Severně od obce Hostikka se nachází odpočinkové místo s oficiálním ukončením turistické trasy po Salpa linii. Zároveň se zde nachází volně přístupný areál s částečně rekonstruovaným zákopovým systémem a dvojicí objektů. Přímo u parkoviště (GPS: 60.7741144N, 27.7911761E) se nachází typizovaný bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu č. B167. Ubikace byla určena pro 20 osob, na stropnici osazen pozorovací zvon Model 1940.

Značená stezka dovede návštěvníka ke stavebně nedokončenému podzemnímu úkrytu č. B166 o délce 60 metrů. Vstupuje se do něj z jižní strany pomocí strmého schodiště. Ve vertikální šachtě o výšce 6 metrů měl být po dokončení osazen pozorovací zvon. Ven lze vyjít na severní straně východem vylámaným v úpatí skalní stěny. Je otázkou, zda zde neměl být dodatečně vybudován objekt pro těžký kulomet.

Z parkoviště lze pokračovat dále severním směrem podél jezera Särkilampi. Vlevo od cesty se na mýtině nachází typizovaný objekt pro boční palbu těžkého kulometu č. B150. Ubikace měla kapacitu 20 vojáků, na stropnici byl osazen pozorovací zvon Model 1940.

Dále severním směrem se opět přímo u šotolinové silnice, tentokrát však na pravé straně nachází typizovaný objekt pro boční palbu protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu č. B132. Disponoval střílnou na ochranu zápolí, uvnitř se nachází ubikace pro 20 vojáků. Na stropnici byl osazen pozorovací zvon Model 1940. Interiér je uzavřený a pravděpodobně částečně vybavený. Přístup pravděpodobně zajišťuje nedaleké ubytovací zařízení.

Fotografie Bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu č. B167
Fotografie Nedokončený kavernový úkryt pro 80 vojáků B166
Fotografie Bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu č. B150
Fotografie Vstup do objektu pro boční palbu PTK a TK č. B132
Fotografie Bojový objekt vyzbrojený jedním TK č. B118

Posledním navštíveným objektem v tomto prostoru je bojový objekt pro přímou palbu těžkého kulometu č. B118. Nachází se na hraně strmé rokle přímo pod dráty vysokého napětí, díky čemuž je okolí zbaveno veškerých dřevin. Ubikace byla určena pro 20 vojáků, na stropnici je osazen pozorovací zvon Model 1940 bez jakéhokoliv maskování. Na předpolí je dobře viditelná protitanková překážka tvořená žulovými bloky.

Mapa

Fotogalerie