FINSKÁ OPEVNĚNÍ

Raikuun Salpa asema

Dodnes existují díky velké soustavě jezer pouze dvě silnice umožňující přístup do Savonlinny z východu. Silnice číslo 14 je vedena po řadě úzkých ostrovů, které bylo možné efektivně bránit pomocí polního opevnění. Horší podmínky pro obranu se nacházejí na druhé silnici č. 74, která směřuje ze Savonlinny severovýchodním směrem na Joensuu. Obranu zde bylo možné opřít pouze o Raikuunský kanál vybudovaný na konci 18. století propojením soustavy několika menších jezer. Zdejší prostor prošel drobnějšími opevňovacími pracemi již v průběhu 1. světové války. Silné opevnění zde však bylo vybudováno až v rámci výstavby Salpa linie.

V severní části uzávěru se nachází naučná stezka (62.0523811N, 29.4457944E), která spojuje tři bojové objekty. Jejich interiér je osvětlen. V okolí se nachází množství polního opevnění. Podél jezer a vodního kanálu byla vybudována protitanková překážka ze žulových bloků a ve vybraných částech také protitanková zeď - jediná na Salpa linii. Žula byla těžena na nedalekém ostrově a dopravována na staveniště lodí.

Fotografie Detail střílny TK a pozorovacího průzoru objektu č. 63 se zachovalým maskovacím nátěrem
Fotografie Bojový objekt č. 64 pro boční palbu PTK a TK
Fotografie Bojový objekt č. 65 pro těžký kulomet
Fotografie Bojový objekt č. 66 pro těžký kulomet
Fotografie Bojový objekt č. 66 pro protitankový kanón a těžký kulomet
Fotografie Zakončení protitankové zdi na hraně palebného vějíře objektu č. 66

První bojový objekt č. 63 byl vyzbrojen těžkým kulometem ve střílně pod betonem, k dispozici zde byl pozorovací zvon Model 1940 a ubikace pro 20 vojáků. Jedná se o jediný navštívený objekt, který disponoval masivním krakorcem nad střílnou těžkého kulometu. Bojový objekt č. 64 pro boční palbu PTK a TK s ubikací pro 20 vojáků a periskopem bočně postřeloval nedaleký vodní kanál s dřevěným silničním mostem. Do opačného směru působil svojí palbou bojový objekt č. 65 pro boční palbu těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků a periskopem. Ten byl vybudován pod úrovní terénu ve skalním výlomu. Dovnitř se vstupovalo přímo ze zákopového systému. V době naší návštěvy (polovina června) byl vchod stále plný ledu a sněhu. Zde končí naučná stezka.

K dalším objektům lze pokračovat podél protitankové zdi, která protíná výsek pro dráty vysokého napětí. V lesíku za ním se nacházejí v těsné blízkosti dva bojové objekty pro boční palbu působící do opačných směrů. Prvním z nich je bojový objekt č. 66 pro boční palbu těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků a pozorovacím zvonem Model 1940. K dispozici byla také střílna na ochranu vchodu. Sousední objekt č. 67 disponoval navíc protitankovou výzbrojí. Bočně postřeloval jezero Kivilampi.

Následující objekt č. 54 by snad měl jít navštívit, i když se nachází v těsné blízkosti domu. Průzkum ostatních objektů komplikují značky zákazu vjezdu na místní komunikace. V týlu postavení byla vybudována dělostřelecká baterie pro čtveřici kanónů.

Fotogalerie

 

 

Mapa