FINSKÁ OPEVNĚNÍ

Opevnění v okolí obce Skogby

Jedním z důsledků Zimní války byla ztráta, resp. dlouhodobý pronájem poloostrova Hanko včetně řady ostrovu v okolí. Ve stejnojmenném městě na cípu poloostrova se nacházela důležitá námořní základna. Z hlediska Sovětského svazu mělo toto území strategický význam pro účinnou obranu přístupových tras Finským zálivem k Petrohradu. Naopak pro Finsko nově vznikající ruská základna představovala závažné ohrožení. V blízkosti se nacházela řada důležitých měst včetně Helsinek.

Z tohoto důvodu není divu, že o výstavbě opevnění pod názvem Harparskogská linie (nebo H-linie) bylo rozhodnuto pouhé dva dny po podpisu mírové dohody, tedy 15. března 1940. Opevnění bylo budováno pouze několik kilometrů od nově vzniklých hranic. Na předpolí rychle vyrůstalo zesílené polní opevnění a protipěchotní a protitankové překážky. S jistým odstupem pak následovala samotná hlavní linie budovaná prioritně od léta 1940 v centrální části linie k přehrazení poloostrova, která měla být tvořena masivní protitankovou překážkou, za kterou se nacházely objekty pro boční palbu protitankových kanónů a těžkých kulometů, pěchotní úkryty a kavernové objekty s kombinovaným určením. Tato centrální část byla při vypuknutí Pokračovací války v červnu 1941 stavebně téměř dokončená. Výstavba na obou křídlech linie započala teprve na jaře 1941. Zdejší opevnění se nacházelo na celé řadě ostrovů a poloostrovů, na kterých je dnes možné narazit pouze na pozůstatky přípravných prací a na kavernová postavení v hrubém výlomu. Jedinou výjimku zde tvoří dělostřelecké baterie, které byly uvedeny do provozuschopného stavu poměrně rychle již v roce 1940.

Fotografie 306 "Asta" - standardizovaný objekt pro boční palbu
Fotografie 453 "Klaara" - pasivní úkryt pro 40 vojáků
Fotografie 307 "Sirkka" - standardizovaný objekt pro boční palbu

Objekty jsou popsány od jihu k severu podle archivní mapy, která je umístěná ve fotogalerii.

214 "Saima" - kavernový objekt původně určeny pro dva těžké kulomety a jeden protitankový kanón ve střílně pod betonem ráže 45mm. Právě objekt s PTK orientovaný směrem k moři je jediným stavebně dokončeným, pro zbývající se zde nachází pouze výkopy. Interiér je nepřístupný a slouží jako sklad. Objekt se nepodařilo v terénu lokalizovat

237 "Eva" - Dle archivních podkladů se mělo jednat o pasivní úkryt pro 20 vojáků, nebyl však postaven.

308 "Kati" - Dle archivních podkladů se mělo jednat o objekt pro boční palbu těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků, nebyl však postaven

307 "Sirkka" - standardizovaný objekt pro boční palbu pevnostního protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků. Na stropnici byl umístěn pozorovací zvon Model 1940. Hlavním úkolem bylo postřelování komunikace vedoucí do obce Skogby a nedaleké železniční tratě. Postaven byl v týlu linie. V interiéru se zachovaly části původního vybavení. Místo studny zde byl instalován zásobník na vodu.

453 "Klaara" - pasivní úkryt pro 40 vojáků. Na stropnici byla osazena pancéřová kopule pro periskop, v interiéru se zachovaly části vybavení. Objekt je napojený na zákopový systém vedoucí do týlu linie k objektu č. 307.

306 "Asta" - standardizovaný objekt pro boční palbu pevnostního protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků. Na stropnici byl umístěn pozorovací zvon Model 1940. Objekt bočně postřeloval průchod mezi bažinami se silnicí vedoucí do Hankö. Přímo před objektem se nachází dobře zachovalá protitanková překážka z žulových bloků a pozůstatky zesíleného polního opevnění. Jedná se především o pozůstatky dřevěno-betonového objektu pro přímou palbu tří těžkých kulometů.

Fotogalerie

 

 

Mapa