FINSKÁ OPEVNĚNÍ

Opevnění jižně od jezera Vitsjön

Severně od obce Harparskog se na malém prostoru jižně od jezera Vitsjön nachází poměrně zajímavé bojové objekty. Prostor byl v nedávné době vykácen, a tak se jednotlivé objekty poměrně snadno hledají. Nejzajímavější je hned první skupina objektů č. 212 umístněná do vylámaných prostor ve skalním masivu.

212 "Vihtori" - velice zajímavá trojice objektů vestavěná do skalnatého návrší nad dříve popsaným objektem č. 301. V týlu se nachází pasivní úkryt č. 212c se dvěma vchody a velmi dobře zachovalým vybavením interiéru. Zaujme především dodnes funkční ventilace. Ve skále vylámaný zákopový systém vede ke dvěma objektům pro těžký kulomet ve střílně pod betonem s označením 212a a 212b. Severní z nich má interiér zatopený vodou. Svojí palbou působil bočně k jezeru Vitsjön. V jižním objektu je osazena kopule pro periskop, těžký kulomet byl určen k čelní palbě. Součástí zákopů je také vylámaný prostor pro nepostavený objekt, ve kterém měl být umístěn kanón ráže 76mm, který měl svojí palbou působit jižním směrem podélně do protitankových překážek. Celý prostor byl v nedávné době zcela odlesněn, díky čemuž jsou všechny objekty velmi dobře fotografovatelné.

Fotografie 199 - kavernový úkryt v bývalém lomu
Fotografie 211 "Ukko" - objekt pro dva těžké kulomety s pozorovacím zvonem Model 1940
Fotografie 215 "Niku" - objekt pro boční palbu těžkého kulometu
Fotografie 212 "Vihtori" - čelní objektu pro TK s kopulí pro dělostřelecké pozorování
Fotografie 212 "Vihtori" - severní objekt pro těžký kulomet
Fotografie 212 "Vihtori" - týlový úkryt

199? - pravděpodobně v bývalém lomu se nachází vstup do kavernového úkrytu. Je do něj zavedena elektřina a je nepřístupný. Nejspíš stále slouží jako sklad výbušnin. Není ani jasné, zda je propojen s nedalekým objektem č. 211 (nebo je jeho součástí). Na archivních mapách je objekt s číslem 199 označen jako velitelský s pozorovatelnou.

211 "Ukko" - nepřístupný bojový objekt pro dva těžké kulomety s pozorovacím zvonem Model 1940. Ubikace měla pojmout 40 vojáků. Zeď u jedné ze střílen těžkého kulometu je maskována kamenným obložením.

215 "Niku" - neobvyklý objekt pro boční palbu těžkého kulometu ve střílně pod betonem. Stěna je maskována kamenným obložením. Interiér je dlouhou chodbou rozdělen do dvou částí. Vpravo se nachází malý kulometný objekt, dále po levé straně je vstup do ubikací pro 20 vojáků. Pravděpodobně konstrukční chyba způsobila, že veškeré vnitřní vybavení je instalováno přímo za vchodem a značně tak znesnadňuje vstup do úkrytu. Těžký kulomet postřeloval hladinu jezera Vitsjön. Na předpolí objektu se zachovalo velmi silné zesílené polní opevnění vylámané ve skále.

Fotogalerie

 

 

Mapa