FINSKÁ OPEVNĚNÍ

Opevnění severně od jezera Vitsjön

Síla opevnění postupně směrem k severu klesá. Nejsilnější část byla popsána v předešlých příspěvcích. Mezi jezerem Vitsjön a severním pobřežím poloostrova bylo vybudováno slabší opevnění, přičemž část objektů se nepodařilo do přerušení výstavby stavebně dokončit.

454 "Roope" - pasivní úkryt pro 40 vojáků s pozorovacím zvonem Model 1940. Zachoval se v dobrém stavu včetně částí vybavení interiéru. Na hraně stropnice se nachází uzamčený komín s kladkou od švédské společnosti Abloy.

Fotografie 454 "Roope" - pasivní úkryt
Fotografie 305 "Nisse" - objekt pro protitankový kanón a těžký kulomet
Fotografie 219 "Taneli" - zatopený výkop pro pasivní úkryt

305 "Nisse" - standardizovaný objekt pro boční palbu pevnostního protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků. Okolí je značně zarostlé. V interiéru se zachovaly zbytky vnitřního vybavení. Hlavním úkolem byl postřelování jižně ležícího jezera Vitsjön. V okolí se zachovalo velké množství objektů polního opevnění zesílených betonem.

219 "Taneli" - pasivní úkryt pravděpodobně pro 20 vojáků. Pouze výlom ve skalnatém podloží zalitý vodou.

216 "Pelle" - objekt pro boční palbu těžkého kulometu měl být vestavěn do výlomu ve skalnatém podloží a svojí palbou působit jižním směrem. Do přerušení prací byly vybudovány pouze základy a několik vnitřních stěn. Aktuálně je částečně zalitý vodou.

Dále severním směrem bylo počítáno s výstavbou dalších pěti objektů (3 úkryty a 2 bojové). Z nich byly postaveny pravděpodobně oba bojové objekty, případně došlo ke sloučení bojových objektů s úkrytem). Žádný z nich se nám nepodařilo lokalizovat.

Fotogalerie

 

 

Mapa