FINSKÁ OPEVNĚNÍ

Vybrané objekty Salpa linie mezi Ravijoki a Ylä-Pihlaja

Mezi osadami Ravijoki a Ylä-Pihlaja probíhá Salpa linie poměrně členitým lesnatým terénem. Nachází se zde velké množství polního opevnění, které bylo udržováno i v poválečném období. Část objektů je nepřístupná s vybaveným interiérem. Přesto se zde nachází několik poměrně zajímavých objektů.

První z nich je umístěn na hraně lese severně od osady Harju (parkování možné 60.5407022N, 27.5512297E). Jedná se o kombinovaný kavernový objekt č. 17. Linie v těchto místech překračuje říčku Ravijoki a stáčí se severovýchodním směrem k osadě Ylä-Pihlaja. Jižní vchod do kaverny je součástí kulometného objektu, který byl vestavěn do průrvy vylámané v žulovém podloží. Kromě střílny TK se zde nachází také pozorovací zvon model 1940. Z předsíně střelecké místnosti odbočuje chodba do kaverny pro 80 vojáků dlouhé 32 metrů. Opět je zde vybetonována pouze podlaha, šířka tubusu je přes 6 metrů, nacházejí se zde dvě jímky na vodu a vybetonovaná cisterna na pitnou vodu. Na opačné straně se nachází druhý vchod. V době návštěvy byl interiér bohužel plný mlhy. V týlu se dále nachází lom, ve kterém byla těžena žula pro protitankové překážky.

Fotografie Objekt pro těžký kulomet velkého kavernového úkrytu č. 17
Fotografie Objekt pro těžký kulomet velkého kavernového úkrytu č. 17
Fotografie Objekt pro boční palbu PTK a TK č. 273
Fotografie Velmi dobře maskovaný objekt č. 273a s kopulí pro TK
Fotografie Dvoupatrový objekt pro PTK a TK kavernového objektu č. 160

Další dva pasivní úkryty (č. 82 a 83) nejsou nijak zajímavé. Následuje dvojice těsně vedle sebe se nacházejících objektů č. 273 a č. 273a. Jedná se o typizovaný bojový objekt pro boční palbu protitankového kanónu ráže 45mm a těžkého kulometu s ubikací pro 20 vojáků a pozorovacím zvonem model 1940, který se zachoval v dobrém stavu včetně částí vnitřního vybavení. Sousední č. 273a je malým bojovým objektem, jehož těžký kulomet je umístěn v pancéřové kopuli model 1940. Interiér je kompletně vybaven a suchý (což je u tohoto typu objektu poměrně vzácné), bohužel vchod je uzavřen. Aby toho nebylo málo, stropnici okupují červení mravenci.

Foto

Cesta k následujícímu úkrytu č. 278 (uzavřený) je lemována množstvím udržovaného polního opevnění. To nejzajímavější se nachází zhruba v půli cesty mezi Ravijoki a Ylä-Pihlajou. Jedná se o kombinovaný objekt č. 160, který je vestavěn do strmého skalního srázu. Ze zákopového systému se dlouhým zahnutým schodištěm sestupuje do chodby, ze které vede vlevo vchod s pancéřovými dveřmi do kaverny pro 40 vojáků. Ta je dlouhá 15,5 metrů, široká 4,5 metru a vysoká přes 3 metry, ještě v polovině června byl povrch stěn a stropu pokrytý vrstvou ledu. Vybetonována je pouze podlaha a nádoba na pitnou vodu. Na opačné straně se vstupuje do střelecké místnosti těžkého kulometu. Odtud vede 9 metrů vysoký žebřík, který prochází střeleckou místností protitankového kanónu a končí v pozorovacím zvonu model 1940. Ten je zvenku maskován pohledovým betonem a kamenným obložením. Kamennými bloky je maskován také samotný bojový objekt.

Fotogalerie