ITALSKÉ OPEVNĚNÍ 1870 - 1918

Fort Bramafam

Fort Bramafam byl vybudován jižně od města Bardonecchia v letech 1874 - 1889. Konstrukčně se jedná o neobvyklou stavbu, která znamenala přechod mezi staršími forty a moderními pancéřovými bateriemi. Dominantním konstrukčním prvkem byl i nadále kámen. Stropnice však již byly z betonu položeném na vrstvě ocelových nosníků. Nepravidelný tvar fortu kopíroval vrchol kopce, do kterého byl zabudován. Část výzbroje se stále nacházela v otevřených palebných postaveních, další dělostřelecký materiál byl skladován ve velkém skladu, který byl součástí fortu. Kromě toho však zde byly osazeny jako hlavní zbraně dvě otočné kopule pro kanón ráže 120 mm (120/21), blízkou obranu zajišťovaly 4 otočné výsuvné kopule pro kanón ráže 57 mm. Vše z produkce společnosti Gruson.

V otevřených postaveních se nacházela dvě děla 15 GRC/Ret a šest kusů děl 87B. Další výzbroj byla umístěna po obvodu k ochraně eskarpy. Hlavním úkolem bylo blokování výjezdu ze železničního tunelu vedoucího z Francie. Sekundárním úkolem pak blokování přístupů z okolních průsmyků. Výzbroj fortu se v průběhu let několikrát měnila a samotná stavba nebyla nikdy dokončena do finální podoby. Svému účelu fort sloužil i v meziválečném období jako součást Alpského valu jako 516. baterie GaF. V tomto období byla v okolí vybudována také řada moderních objektů.

Konec fortu přišel v roce 1947 v souvislosti s podmínkami mírové smlouvy s Francií. Jako první zmizely pancéřové prvky a do vzduchu byly vyhozeny také okolní objekty Alpského valu. Devastace pokračovala i v následujících desetiletích, kdy fort sloužil jako zdroj nedostatkového stavebního materiálu. Vytěženy byly také ocelové nosníky ze stropních konstrukcí.

Rekonstrukce fortu začala v roce 1995 jako aktivita soukromého sdružení (L'Associazione e il Museo Forte Bramafam). Za 25 let se podařilo vybudovat velmi zajímavé muzeum doslova narvané exponáty. Kompletní rekonstrukcí prošla kasárenská budova, ve které jsou umístěny hlavní expozice časově sahající od období výstavby fortu přes 1. světovou válku až po konec 2. světové války. Velká pozornost je věnována také problematice Alpského valu. Poslední větší akcí byla oprava skladu dělostřeleckého materiálu, ve kterém je dnes umístěna dělostřelecká expozice. Na nádvoří před kasárenskou budovou jsou umístěny další exponáty včetně pancéřových prvků používaných v objektech Alpského valu. Částečně přístupná je také bojová část fortu, ovšem zde se nic nedochovalo.

Vstup do Fortu Bramafam

Muzeum Fortu Bramafam je bezpochyby jedno z nejzajímavějších muzeí s pevnostní tématikou na území Itálie. Otevírací dobu je vhodné ověřit na internetových stránkách. V srpnu však bývá otevřeno denně. Přístup je možný lesní cestou přímo z Bardonecchie, případně je možné vyjet po původní přístupové cestě až do sedla pod fortem, kde se nachází malé parkoviště. Cesta je v o trochu lepším stavu, než na první pohled vypadá. Míjení protijedoucích aut je však značným dobrodružstvím.

Fotogalerie

Mapa