ITALSKÉ OPEVNĚNÍ 1870 - 1918

Horní Baterie Petit Vallon

Horní Baterie Petit Vallon byla součástí obrany průsmyku Montgenévre, jejíž hlavní částí byla Baterie Chaberton (3131 m.n.m.). Baterie Petit Vallon blokovala přímou palbu samotný průsmyk a nacházela se ve dvou výškových úrovních. Spodní baterie se nachází ve výšce 1880 m.n.m. a popisovaná Horní baterie ve výšce 2185 m.n.m.. Obě se nacházejí podel cesty na Chaberton. Horní Baterie se nachází na nejvyšším možném místě, dále severněji již následují strmé skalní srázy. Jádro baterie tvoří velká jednopatrová kasárna pro 100 mužů s veškerou potřebnou infrastrukturou. Nad nimi se nachází rozvodna elektrické energie, která byla napojena na elektrickou síť v údolí a rozvody odtud pokračovaly dál na Chaberton. Nacházela se zde také mezistanice jedné z lanovek. Hlavní baterie má místo na 6 děl v otevřeném postavení, na levém boku se o něco níže nachází baterie se čtyřmi palebnými pozicemi rozdělenými na půl pomocí traverzy. U vojenské cesty pod kasárnami se nachází velký sklad střelného prachu, který je s baterií spojen pomocí poterny se značným převýšením.

Výzbroj tvořilo 6 kanónů 12 G.R.C. Ret umístěných v hlavní baterii a dvojice kanónů 15 GRC Ret (149G) a moždířů 15 A.R. Ret (149 mm) na samostané baterii umístěné na levém křídle. V meziválečném období byla přímo na prachárnu napojena moderní dělostřelecká tvrz Alpského valu B14 (610. Baterie), která byla vyzbrojena kanóny 75/27 umístěnými za pancéřovou deskou.

V souvislosti s výstavbou nové silnice do průsmyku Montgenévre došlo k odříznutí celého hřebene od původní vojenské cesty. Přístup je tak možný pouze ze směru od průsmyku Montgenévre. Cesta začíná v italském Claviere (44.9402008N, 6.7513258E) a kopíruje současnou hranici mezi Francií a Itálií. Samotná Horní Baterie se nachází na území Francie. K Dolní Baterii by případně bylo nutné odtud sejít. V souvislosti s aktuální výstavbou opět nové silnice, která bude tentokrát vedena tunelem, se objevují informace, že by původní trasa z údolí měla být výhledově opět zpřístupněna.

Fotogalerie

Fotografie Boční baterie pro dvojici kanónů 15 GRC Ret (149G) a moždířů 15 A.R. Ret (149 mm)
Fotografie Kasárenská budova a rozvodna elektrické energie
Fotografie Kasárenská budova a rozvodna elektrické energie
Fotografie Boční baterie pro dvojici kanónů 15 GRC Ret (149G) a moždířů 15 A.R. Ret (149 mm)
Fotografie Hlavní baterie pro 6 kanónů 12 G.R.C. Ret
Fotografie Interiér kasárenské budovy
Fotografie Kasárenská budova pro 100 vojáků
Fotografie Vstup do prachárny
Fotografie Vstup do prachárny - nahoře kasáresnká budova
Fotografie Napojení původní prachárny na moderní dělostřeleckou tvrz Alpského valu
Fotografie Přístupová cesta k baterii z Francie - v pozadí Janus se stejnojmennou tvrzí Maginotovy linie

Mapa