Hohensteinstellung

Na přístupech k Hohensteinu (Olsztynek) byla v roce 1937 vyprojektována linie opevnění, jejímž hlavním cílem bylo umožnit bezpečnou koncentraci jednotek potřebných k útoku na Polsko. V následujícím roce byla zahájena výstavba cca 120 pasivních úkrytů (Gruppenunterstand) a 11 bojových objektů pro těžký kulomet a protitankový kanón (Pak- und MG-Sperrstand) v odolnosti B1 umístěných v bezprostřední blízkosti důležitých komunikací. Na originálních mapách jsou objekty označovány zkratkou Sp a číslem. Jednalo se o typizovanou stavbu, která měla v základním provedení těžký kulomet umístěný v pancéřové desce 7P7 a protitankový kanón ráže 3,7 cm (Panzerabwehrkanone 36L/45) v desce 473P2 o síle 10 cm. Posádku tvořilo 9 mužů. Týl objektu se vstupy bylo možné postřelovat pomocí těžkého kulometu umístěného v desce 422P01, která se nedochovala v žádném objektu. Za pozornost stojí také masivní pancéřové dveře uzavírající vjezd do kasematy PTK - jednalo se o typ 722P3. Dodnes se zachovaly 3/4 dveří v objektu ve Waplewu. Patrně pouze v jednom případě, a to u osady Pótko, byla vybudována varianta objektu s dvojicí těžkých kulometů v pancéřové desce 7P7 (B1-5) a jedním PTK. Kromě vchodové části je však téměř kompletně zničen.

Fotografie Sp96 - Pak und MG-Sperrstand - vlevo pancéřová deska 7P7 pro TK, vpravo 473P2 pro PTK
Fotografie Sp96 - Pak und MG-Sperrstand - vlevo pancéřová deska 7P7 pro TK, vpravo 473P2 pro PTK
Fotografie Sp68 - Pak und MG-Sperrstand - vchodová část
Fotografie Sp5 - Pak und MG-Sperrstand - pancéřová deska 473P2 maskovaná pohledovým betonem
Fotografie Sp53 - Pak und MG-Sperrstand - pancéřová deska 473P2 pro PTK
Fotografie Sp53 - Pak und MG-Sperrstand - pancéřová deska 473P2 pro PTK
Fotografie Sp96 - Pak und MG-Sperrstand - pancéřová deska 473P2 pro PTK
Fotografie Sp53 - Pak und MG-Sperrstand - pancéřová deska 7P7 pro těžký kulomet
Fotografie Sp80 - Pak und MG-Sperrstand - otvor po vytržené desce 422P01 na ochranu vchodů

Také v případě pasivních úkrytů (Gruppenunterstand) se jednalo o typizované stavby, a to poměrně neobvyklé. Vstupovalo se do nich jedním vchodem, který byl chráněn pouze pomocí pancéřových dveří. Interiér měl klenuté stropy tvarované pomocí vlnitého plechu. K dispozici byly uvnitř dvě místnosti, ve kterých bylo dle popisů na zdech místo pro výpadovou jednotku a skladování munice. U vstupu se nacházela přípojka na telefonní síť a nad ní telefon, na opačné straně se nacházelo nasávání vzduchu. Velmi neobvyklý je vstup do druhé místnosti, který byl možný pouze pomocí malého průlezu na úrovni podlahy, umožňujícího leda plazení. V této jinak identické místnosti byl místo vchodu připraven nouzový východ opatřený strmými schůdky. Z venku byl překryt pomocí omítky a ústil v týlové stěně vedle vchodu. Umístěna zde byla také kamínka, komín byl uchycen v prohlubni na týlové stěně. Jediným nalezeným rozdílem u navštívených objektů je umístění druhé místnosti, která se mohla nacházet buď nalevo nebo napravo od vchodu.

Na níže uvedené mapě je zachycena naprostá většina objektů vybudovaných v roce 1938. Na mapě jsou vyznačeny také protitankové překážky v podobě dračích zubů a vodních příkopů, budovány byly také stavidla na tocích v předpolí. Pouze v případě části linie v prostoru Witramowo - Bolejny existují informace o budování stavidel na zdejších tocích umožňujících zatopení předpolí. Množství vybudovaných protitankových překážek nemá v kontextu opevnění Východního Pruska obdobu. Ve velkém množství zde byly budované vodní protitankové příkopy jinak známe především z Meziříčního opevněného rajónu. Jejich šířka činila 10 metrů a hloubka 2,5 metru. Budovány byly především v úsecích Waplitz, Mühlen, Osterwein a Reichenau.

Fotografie Typizovaný pěchotní úkryt budovaný na Hohensteinstellung - č. 94
Fotografie Interiér pěchotního úkrytu se zachovalými nápisy - č. 90
Fotografie Interiér pěchotního úkrytu se zachovalými nápisy - č. 90

Stavební činnost se sem vrátila v roce 1944, kdy došlo k včlenění části linie v úseku Witramowo - Pasym do nově budovaných obranných postavení ve Východním Prusku. Tato výstavba odpovídá svojí strukturou "Návrhům pro výstavbu opevnění na východní frontě" (Anregungen für den Ausbau von Stellungen an der Ostfront) z 1.10.1943, a to za masivního použití typizovaných prefabrikovaných objektů "Kochbunkrů" a v malé míře objektů řady R600 - (viz. záložka na mapě 1944 - Hohensteinstellung). Zachycen je zde průběh nově vybudovaného protitankového příkopu, který byl dle výše uvedeného manuálu nově budován až za hlavní linií opevnění. Důvodem byla především eliminace rizika využití protitankového příkopu jako úkrytu útočící pěchotou a snaha o minimalizaci hluchých míst. V týlu navíc protitankový příkop sloužil jako obrana postavení dělostřelectva, které bylo umístěno za ním. Samotný příkop bylo možné postřelovat z prefabrikovaných objektů opatřených betonovou věžičkou. Na mapě je zachyceno také několik prefabrikovaných objektů, a to především v okolí obce Bolejny a na polích severně od obce Wólka Orlowska. Mezi jezery Bolejny a Wólka byl navíc pravděpodobně v roce 1944 vybudován betonový práh, do kterého byly zapuštěny ocelové sloupy a vyplněny betonem sloužící jako protitanková překážka, která se zachovala dodnes.

Fotografie Protitanková překážka z ocelových profilů vyplněných betonem pravděpodobně československého původu
Fotografie Protitanková překážka z ocelových profilů vyplněných betonem pravděpodobně československého původu

Fotogalerie