Ostatní německá opevnění na východních hranicích

Neissestellung

Linie opevnění pod označením Neissestellung byla projektována podél řeky Neisse (Nysa Klodzka) v prostoru Ottmachau (Otmuchów) - ústí Odry. V celém prostoru byly realizovány pouze 3 objekty, což souviselo pravděpodobně s výstavbou hráze na Staubecken Ottmachau (Otmuchovském jezeře). Jeho stavba probíhala do roku 1933. Všechny objekty tak byly realizovány pravděpodobně v témže roce. Vybudovány zde byly dva kulometné objekty pro boční palbu a jeden pasivní úkryt. Zbytek vyprojektované linie čekal na rozkaz k výstavbě, který však nikdy nepřišel. Samotné objekty koncepčně odpovídají opevnění budovanému na Odře v roce 1932. Vzhledem k podobě pasivního úkrytu není vyloučeno, že zde byl postaven až dodatečně.

Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu - Otmuchów
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu - Otmuchów
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu - Otmuchów
Fotografie Původně byl kvůli exponované poloze maskovaný dřevěnou stavbou
Fotografie Pod kterou se naházelo další maskování pomocí žulových kvádrů, které byly umístěny také pod objektem kvůli riziku podstřelení
Fotografie Kvádry zvyšovaly odolnost a nahrazovaly zához
Fotografie Pasivní úkryt s maskovací cihlovou stěnou
Fotografie Pasivní úkryt s maskovací cihlovou stěnou - vpravo nouzový východ
Fotografie Vstupní chodba s nouzovým východem sloužila pro skladování ženijního materiálu, munice, výzbroje a současně pro účely protichemické ochrany

Uzávěrové opevnění Sudetské silnice

Sudetská silnice (Sudetenstraße), někdy označována také jako dálnice byla budována v letech 1931 - 1938 v blízkosti československých hranic. Oficiálním účelem byla podpora turistického ruchu v pohraničí, ve skutečnosti byla budována jako nástupní silnice pro případnou invazi. Silnice nebyla v celé délce nikdy dokončena, pouze ve dvou místech se podařilo dokončit delší úseky. Jeden z nich se nachází v Orlických horách. V její blízkosti byly vybudovány pevnostní uzávěry dvou důležitých průsmyků, pod samotnou silnicí byly k dispozici také minové kobky pro její případné zničení v případě nenadálého útoku.

V průsmyku u osady Poreba byla vybudována dvojice objektů v odolnosti D. Na jižní straně se jednalo o úkryt protitankového kanónu, který měl na straně objektu přichystané palebné postavení směřující do sedla. Objekt se skládal ze dvou místností, kromě již zmiňovaného úkrytu, který disponoval samostatným vchodem, uzavíratelný masivními třídílnými pancéřovými dveřmi se jednalo ještě o ubikaci posádky (opět s vlastním vchodem a s propojením do úkrytu PTK), ve které byla osazena trojice pancéřových desek pravděpodobně o síle 3cm pro těžké kulomety, určené k přímé palbě. Zvenku byly střílny maskovány pomocí okenic. V současné době je objekt zničeny, zcela chybí stropnice a vnitřní příčky. Důvodem bylo pravděpodobně vytěžení značného množství ocelových nosníků použitých při stavbě. Na opačné (severní) straně údolí se nachází malý kulometný objekt, který bočně postřeloval před ním ležící silniční křižovatku. Zachoval se ve velmi dobrém stavu. V minulosti v něm však byly skladovány toxické látky pro hubení škůdců a návštěvu interiéru, který je v současnosti plný písku, tak v žádném případě nelze doporučit.

Opevnění v prostoru osady Spalona se zachovalo ve velmi dobrém stavu. Jedná se o malý kulometný objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů. Interiér je bohužel nepřístupný. Původně byla budova maskována jako hospodářské stavení. Střílny byly překryty pomocí okenic. Dodnes se zachoval původní komín. V bezprostřední blízkosti silnice vedoucí od hranic byl vybudován úkryt protitankového kanónu obdobné konstrukce, jako výše popisovaný. V současné době slouží jako garáž a sklad. Úkryt PTK je z venčí nepřístupný, uvnitř je průchod z ubikace zazděný. V ubikaci samotné stojí za povšimnutí masivní použití ocelových nosníků na stropnici, které kontrastuje s jinak velmi slabými betonovými zdmi. Rozložení tří střílen těžkých kulometů se trochu liší. Dva byly určené pro přímou palbu, jeden pro palbu boční. Kulomety byly umístěny na stolcích s kovovými úchyty zapuštěnými přímo do zdi pod střílnou. Samotné pancéřové desky jsou odstraněny. Z venčí objekt disponoval cihlovou obezdívkou imitující hospodářské stavení.

Fotografie V betonu tvarovaná střílna těžkého kulometu byla opatřena zvenčí dřevěnou okenicí a zevnitř pancéřovou deskou (Porębą)
Fotografie Vstup do objektu v odolnosti D - vlevo úkryt PTK, vpravo vchod do bojové místnosti pro těžké kulomety (Porębą)
Fotografie Malý bojový objekt v odolnosti D pro těžký kulomet (Porębą)
Fotografie Objekt pro dva těžké kulomety v odolnosti D byl maskován jako hospodářské stavení (Spalona)
Fotografie Objekt pro těžké kulomety s úkrytem protitankového kanónu maskovaný jako hospodářské stavení (Spalona)
Fotografie Interiér střelecké místnosti - otisky po dvou pancéřových deskách pro těžký kulomet, za pozornost stojí masivní vyztužení stropnice pomocí ocelových profilů.

Opevněný most Knybawa

V rámci výstavby silnice Berlín - Královec, kterou doprovázela řada sporů s Polskem (nutno podotknout, že oprávněných) byl budován jižně od Tczewa v letech 1939 - 1941 nový silniční most, jehož projekt pocházel již z roku 1935. Na obě strany mostu, který byl dlouhý necelých 1000 metrů, byly projektovány dvojice mohutných věží, do jejichž základů byly umístěny mohutné bojové objekty v odolnosti A. Zatímco na západní straně se podařilo vybudovat pouze malou část umístěnou pod vozovkou a pouze základy plánovaných věží, byl objekt na východní straně stavebně dokončen, i když k realizaci samotných věží nikdy nedošlo. Hlavní výzbroj tvořilo šest kulometů umístěných v pancéřových deskách 78P9 o síle 20cm. K dispozici byl stejný počet vchodů a úkryt pro protitankový kanón. Umístěny zde byly rozsáhlé prostory pro posádku, výbava odpovídala plánovaným A-Werkům (strojovna, kuchyně, filtrovna, ubikace, sklady munice a proviantu).

Opevněný most Knybawa

Objekt se dochoval v dobrém stavu do 90. let minulého století, kdy začalo jeho postupné pustošení. Zmizely odtud stovky pancéřových dveří i další části vnitřního vybavení. Těsně před rekonstrukcí mostu začaly být odřezávány také uzávěry střílen a byl tu pokus také o odříznutí samotných desek 78P9. V rámci rekonstrukce byla většina vchodů zazděna (včetně vjezdu do garáže PTK - pancéřová vrata byla v té době již ukradena) a ostatní pečlivě uzavřeny. Objet však rozhodně stojí za návštěvu, protože se jedná o jediný zachovalý objekt v odolnosti A na německé východní frontě.

Fotografie Celkový pohled na objekt v odolnosti A vestavěný do východního konce mostu
Fotografie Pancéřová deska 78P9 o síle 20cm
Fotografie Pancéřová deska 78P9 o síle 20cm
Fotografie Celkový pohled na objekt v odolnosti A vestavěný do východního konce mostu
Fotografie Výkop pro objekt na západní straně mostu
Fotografie Pasivní úkryt pro dvě výpadové jednotky na západní straně mostu