ŠVÝCARSKÁ OPEVNĚNÍ

Fort Motto Bartola

Dělostřelecký fort Motto Bartola byl vybudován v letech 1888 - 1890 ve výšce 1527 m.n.m. vedle silnice vedoucí do Gotthardského průsmyku. Nachází se tak o něco výš než sousední Fort Airolo. Původně sloužil jako provizorní objekt, který zajišťoval obranu do doby dokončení sousedního silněji vyzbrojeného a odolnějšího fortu. Původní výzbroj tvořily čtyři kanóny ráže 120mm a 8 kanónů ráže 84mm. Do roku 1914 prošel fort řadou přestaveb a měnila se také jeho výzbroj. Postupně byl fort značně zesilován. Vybudována byla větší kasárna a kavernové úkryty, zesílena byla protipěchotní obrana. V okolí vyrostly také nové bojové objekty, které vykrývaly hluché prostory.

Největším lákadlem jsou zde zachovalé dvě otočné výsuvné kopule pro 53mm rychlopalný kanón, které prošly stavební úpravou a následně sloužily jako fixní pozorovací stanoviště. Dodnes se v objektu nacházejí aktivní kasárna. Dříve bylo možné alespoň část povrchu projít po značené turistické stezce, ta je však dnes převedena na jinou trasu. Také vojenská aktivita v tomto prostoru v posledních letech opět značně vzrostla.

Fotogalerie

Fotografie Kavernový objekt pro protipěchotní obranu A8342 z období před 1. světovou válkou
Fotografie Maskovaný bojový objekt A8343 na svahu východně od fortu
Fotografie Maskovaný bojový objekt A8343 na svahu východně od fortu
Fotografie Maskovaný bojový objekt A8343 na svahu východně od fortu
Fotografie Otočná výsuvná věž pro kanón 53 mm přestavěná na pozorovatelnu
Fotografie Otočná výsuvná věž pro kanón 53 mm přestavěná na pozorovatelnu
Fotografie Otočná výsuvná věž pro kanón 53 mm přestavěná na pozorovatelnu
Fotografie Otočná výsuvná věž pro kanón 53 mm přestavěná na pozorovatelnu

 

 

Mapa