ŠVÝCARSKÁ OPEVNĚNÍ

Dělostřelecká tvrz Crestawald

Výstavba dělostřelecké tvrze Crestawald probíhala v letech 1939 - 1941. Přípravné práce však byly zahájeny již v roce 1936. Hlavním cílem bylo blokování nejkratší spojnice mezi Itálií a Německem, která probíhala přes soutěsku Viamala. Z italské strany byl přístup možný přes Splügenpass, nebo San Bernardinopass. Právě blokování komunikací vedoucích z těchto dvou směrů bylo hlavním cílem této tvrze, která byla postavena mezi obcemi Sufers a Andeer.

Hlavní výzbroj tvořila dvojice kanónů ráže 105mm (pojmenované Lukrezia a Silvia). Na svoji dobu se jednalo o velmi výkonné zbraně, které byly vyráběny ve švédské licenci přímo ve Švýcarsku společností K+W z Thunu. Původně se jednalo o námořní kanón Bofors, který byl modifikován k pevnostnímu použití pod označením 10.5 cm Fest Kan 39 L42. Délka hlavně, která představovala 42 ráží (4410mm) umožňovala teoretickou palbu na vzdálenost 22 kilometrů, praktickou na 17 kilometů s kadencí 6 ran za minutu. K dispozici byly tři typy granátů - pancéřový, kouřový a osvětlovací. Větší část hlavně se nacházela přímo ve střelecké místnosti, pouze menší část vyčnívala ze střílny ven. To kladlo značné požadavky na velikost lafety a vnitřního prostoru. Palba byla vedena nepřímo, což umožňovalo skrytí tvrze hluboko v údolí a znesnadňovalo tak její identifikaci nepřátelskými jednotkami.

Foto
Střílna pro 105 mm pevnostnní kanón vzor 39

Každý kanón disponoval vlastním muničním skladem, ve kterém bylo ještě v 90. letech skladováno 5 tisíc dělostřeleckých granátů. Blízkou obranu zajišťovaly dva těžké kulomety (jeden z nich byl do sestavy tvrze doplněn až v poválečném období), k dispozici byla také dělostřelecká pozorovatelna. Podzemí tvrze je rozděleno do několika výškových úrovní, které jsou spojené pomocí svážnic a souběžně jdoucích schodišť. Na nejnižší úrovni se kromě vchodu nachází také strojovna, ubikace, sanitární zázemí a kuchyně. Ve vyšších úrovních se nachází již výhradně muniční sklady a střelecké místnosti. Celkovou posádku tvořilo 95 mužů.

V současné době se zde nachází muzeum. Po zaplacení vstupného u vchodu je možná volná prohlídka všech prostor. Veškeré vnitřní vybavení se zachovala ve výborném stavu. V muničních skladech je navíc expozice věnovaná sestřeleným spojeneckým bombardérům, které se zřítily ve zdejších horách.

Dělostřelecká tvrz je součástí stejnojmenného uzávěru (Sperre Crestawald/Sufers). Pro blokování důležité komunikace bylo vybudováno několik pěchotních objektů. První linie opevnění se nachází přímo v obci Sufers. Zdejší objekty byly k obraně připraveny již v roce 1938. Přímo nad obcí se nachází objekt Sufers, jehož hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety a protitankový kanón. Posádka 16 mužů měla k dispozici také detašovanou pozorovatelnu s výzbrojí dvou lehkých kulometů. Na protilehlém svahu se nachází kavernový objekt Geissrücken West s výzbrojí tří těžkých kulometů (jeden byl patrně později nahrazen protitankovým kanónem).

Ve druhé linii opevnění se nacházela na severní straně údolí samotná dělostřelecká tvrz, před kterou byla předsunuta protitanková překážka částečně tvořená betonovou zdí a částečně dračími zuby. Na protilehlém svahu byly vybudovány dva kavernové objekty Geissrücken Ost s výzbrojí dvou těžkých kulometů a Schwarzwald s výzbrojí tří těžkých kulometů. Celý prostor byl navíc protkán celou řadou protipěchotních překážek.

Fotogalerie

 

 

Mapa