ŠVÝCARSKÁ OPEVNĚNÍ

Pěchotní objekt Fieudo Oben

Na ostrém hřebenu západně od silnice vedoucí z jihou do Gotthardského průsmyku bylo postaveno před 1. světovou válkou několik objektů. Bezesporu nejzajímavějším z nich je pěchotní objekt Fieudo Oben (A8400) vybudovaný v letech 1902 - 1907. Jedná se o kompaktní stavbu z žulových kvádrů, mající podobu oválné kryté střelecké galerie. Stropnice byla vyrobena ze železobetonu. Střílny po většině obvodu umožňovaly palbu z ručních zbraní a těžkých kulometů. K dispozici zde byla také jednoduchá kasárna a sklad munice

Přístupová cesta po hřebeni vede okolo pěchotního postavení Fieudo Mitte (A8401), jehož jádro tvoří odolná kasárna, kolem kterých se nacházejí pouze částečně krytá střelecká postavení.

Foto
Pěchotní objekt Fieudo Oben

Fotogalerie

 

 

Mapa