ŠVÝCARSKÁ OPEVNĚNÍ

Dělostřelecká tvrz Furggels

Dělostřelecká tvrz Furggels (A 6355) byla vybudována jako součást pevnostního uzávěru Sargans v obci St. Margretenberg západně od Bad Ragaz. Výstavba byla zahájena v listopadu 1939. Tehdejší hlavní výzbroj tvořila dvojice kanónů ráže 105mm umístěných v pancéřových otočných kopulích (10,5 cm Panzerturmkanone 1939 L52) s dostřelem 22 kilometrů. Síla pancéřování činila 35 centimetrů, kadence 6-8 ran za minutu. Do samotných kopulí se vstupovalo pomocí dlouhých schodišť, dopravu dělostřeleckého materiálu tak zajišťovaly výtahy umístěné na jejich boku. Bojového nasazení byla tvrz schopná již v červenci 1940. Stavební aktivita zde však pokračovala dál až do roku 1947. Do té doby vznikla jedna z největších tvrzí ve Švýcarsku. Podzemní prostory se rozrostly do dvou výškových úrovní, vybudována byla celá řada pěchotních objektů a pozorovatelen, osazeny nakonec byly 4 kopule pro kanóny ráže 105mm a v poválečném období došlo také na čtveřici kanónů ráže 15cm (15 CM Bunkerkanone 42/46) ve střílnách pod betonem. Kadence činila 6 výstřelů za minutu, obsluhu tvořilo 8 mužů. Celkovou posádku tvrze tvořilo 420 mužů.

Hlavní vchod do tvrze umožňoval vjezd nákladních vozidel až na překladiště munice, které se nacházelo 60 metrů od vstupu. Zde byla vybudována také velká točna, díky které nebylo nutné z podzemí couvat. Na této výškové úrovni se nacházejí vstupy do jednotlivých bojových objektů, sklady munice, strojovna, dílny, filtrovna, zásobníky vody (1,3 mil litrů) a pohonných hmot (200tis litrů), ubikace pro dělostřelce (15cm kanónů) a velitelství řízení palby.

Foto
Střílna pro 15cm pevnostní kanón 42/46

V dodatečně vybudovaném nižším podlaží (výškový rozdíl cca 20 metrů) se nacházejí ubikace, kuchyně, pekárna, sklady potravin, umývárny a klimatizace.

Kromě výše zmiňované hlavní výzbroje by se zde měla nacházet také jedna pancéřová kopule pro pozorování, 90mm protitankový kanón a řada objektů se střílnami pro TK a LK, které jsou rozmístěny po okolí obce St. Margretenberg a velmi dobře maskovány. Blízkou obranu a pozorování zajišťovala také řada samostatných objektů v okolí.

Tvrz byla vyřazena z aktivní služby v roce 1998 a o několik let později nabídnuta k prodeji. Od roku 2010 se zde nachází muzeum a restaurace.

Fotogalerie

 

 

Mapa