ŠVÝCARSKÁ OPEVNĚNÍ

Fort Galenhütten

V nadmořské výšce okolo 2400 m.n.m. západně od průsmyku Furka (Furkapass) byl v letech 1890 - 1893 vybudován žulový fort Galenhütten. Jeho hlavním úkolem bylo postřelování přístupových komunikací do průsmyků Fruka a Grimsel. Před samotnou stavbou bylo nutné vybudovat přístupovou komunikaci, práce byly započaty následně ražbou podzemních sálů, které jsou přístupné ze dvora fortu, teprve po jejich dokončení následovala samotná stavba objektu. V kavernách byl umístěn úkryt, kuchyně a cisterna na vodu. Posádka měla k dispozici pouze nouzové ubytování v nevelkém bojovém objektu. Hlavní výzbroj dodala zbrojovka St. Chamond. Jednalo se o dva kanóny ráže 120mm umístěné v pancéřových kasematách a o otočnou kopuli s kanónem ráže 120mm (podle některých pramenů zde měly být osazeny také kanóny ráže 84mm v kaponiérách). K dispozici byl pozorovací zvon umístěný v samotném objektu. Fort nedisponoval patrně vzhledem ke své exponované poloze větší protipěchotní ochranou, kterou zajišťovaly pouze dvě kaponiéry pro ruční zbraně umístěné v protilehlých stranách objektu. Hlavním cílem bylo vedení dalekých paleb na přístupovou komunikaci vedoucí do průsmyku Furka a zároveň také blokování v té době teprve plánované silnice do průsmyku Grimsel.

Kasárenská budova u příjezdové cesty byla postavena až v roce 1915. Nad přístupovou cestou k fortu se nachází moderní malý oboustranný kulometný objekt obklopený zákopovým systémem. Přímo u průsmyku Furka se nacházejí další dva dobře zamaskované bojové objekty.

Foto
Fort Galenhütten

Dnes je dělostřelecká věž z fortu demontována. Zbytek stavby prošel v nedávné době rekonstrukcí a je ve velmi dobrém stavu. Interiér stejně jako u většiny ostatních objektů ve Švýcarsku není možné navštívit.

Fotogalerie

 

 

Mapa