ŠVÝCARSKÁ OPEVNĚNÍ

Fort Stöckli

Hlavním úkolem fortu Stöckli bylo postřelování komunikace vedoucí přes Oberalppass do Andermattu. Vybudován byl v roce 1893 severovýchodně od města na hřebenu v nadmořské výšce 2400 m.n.m. Přístupný je po původní vojenské silnici, které byla postavena z osady Nätschen. Jednalo se o poměrně jednoduchou žulovou stavbu tvořenou týlovým kasárenským traktem, úkrytem a dvojicí kopulí pro kanón ráže 12cm společnosti Gruson. Obvodovou překážku tvořily poměrně neobvykle mimo jiné také do země zaražené kamenné desky. Další stavební úpravy probíhaly až do roku 1915. Jako první byly od roku 1898 hloubeny ochranné příkopy, vybudován objekt na postřelování hřebene před fortem, rozšířena kasárna a zlepšena jejich obrana. Následovalo osazení pancéřového pozorovacího zvonu, postaven byl úkryt pro pevnostní světlomet a postupně byly pro blízkou obranu osazeny také dva Fahrpanzery s rychlopalnými kanóny ráže 56mm (1898 a 1903).

Velké nebezpečí pro fort představoval hřeben, který pouze ve vzdálenosti několika desítek metrů převyšoval všechny stavby a jehož ovládnutí by mělo pro obránce katastrofální následky. Tento problém byl vyřešen až v roce 1915 předsunutím několik stovek metrů dlouhého krytého zákopu do tohoto prostoru. Na bocích se navíc nacházely objekty pro těžké kulomety. Ve stejném období byla prováděna také výstavba zesíleného polního opevnění, řady úkrytů a otevřených dělostřeleckých postavení na planině Gütsch přímo pod fortem. Důvodem byla především příliš exponovaná poloha samotného fortu.

Foto
Objekt pro postřelování předpolí fortu Stöckli

V první polovině 40. let zde byla postavena moderní dělostřelecká tvrz Gütsch, která převzala veškeré úkoly fortu, který byl následně v roce 1947 vyřazen z aktivní služby. V době naší návštěvy v roce 2016 byl interiér vyklízen stavební firmou. Veškeré vnitřní vybavení končilo v přistavených kontejnerech.

Fotogalerie

 

 

Mapa