NĚMECKÉ FESTY

Feste Graf Haeseler

Feste Graf Haeseler se skládá ze dvou samostatných pancéřových fortů. Vybudovány byly na dvou dominantních výšinách na východním břehu řeky Mosely jižně od Metz (358 a 356 m.n.m.). Přístupová pevnostní silnice vede z obce Augny. Ve francouzské terminologii se toto uskupení nazývá Verdun.

Především jižní fort, který je označován jako Sommy je klasickým pancéřovým fortem, který má hlavní dělostřeleckou výzbroj umístěnou přímo na stropnici hlavního kasárenského objektu (2x105mm PT). Dvěma kopulím byl k dispozici pozorovací zvon typu PBSt 96. Centrální objekt je obehnán pěchotním parapetem na vysokém valu, které je doplněn pohotovostním úkrytem pro pěchotu a třema pozorovacími stanovišti se zvony WT. Blízkou obranu centrální budovy zajišťovala řada střílen v týlové stěně a to v několika úrovních nad sebou. Dva vchody do kasárenské budovy byly zajištěny lomenou chodbou provedenou mimo samotný objekt. V případě nebezpečí tak bylo možné výbuchem tyto vchody uzavřít, aniž by došlo k poškození samotné stavby. Celý fort je navíc obehnán hlubokým obdelníkovým příkopem, který je chráněn pomocí tří navzájem propojených kaponiér umístěných v kontreskarpě. Tyto bojové objekty disponovaly samostatnými vchody, které byly dodatečně zabetonovány. Nechyběl zde diamantový příkop pod střílnami. Kromě husté sítě protipěchotních překážek se zde nacházely také dvě řady fortové mříže. Pomocí schodiště byl přístupný také prostor před ochranným příkopem, kde se nacházel další pěchotní parapet kryjící obvodovou protipěchotní překážku.

Posádku mělo tvořit pouze 250 mužů. Fort se zachoval v relativně dobrém stavu a je volně přístupný. Samotná hlavní kasárenská budova, především její nejnižší patro, je silně podmáčena.

Foto
Kopule pro pěchotní pozorování WT

Severněji položený fort Saint Blaise již disponoval oddělenými kasárnami od pancéřových baterií a výrazně zde narostl také počet podzemních komunikací. Neobvyklý je také velký počet objektů na ochranu nezvykle tvarovaného příkopu, který kopíroval vrchol kopce, do kterého byl fort vestavěn. Jedná se tak o jakýsi mezistupeň mezi pancéřovým fortem a festem. Samotný vjezd na povrch fort byl blokován pomocí samostatného blokhasu. Příkop pak byl bráněn celkem šesti kaponiérami (jedna z nich byla zdvojená).

Hlavní výzbroj umístěnou v pancéřových kopulích tvořily kanóny 4x150 v severní baterii a 4x105mm v baterii jižní. Většina z nich je však dnes vytržena a také kasárenský objekt utrpěl jistá poškození. Po obvodu pancéřových baterií a kasárenské budovy jsou umístěny střelecké parapety, do kterých jsou zabudovány pěchotní pohotovostní úkryty a pozorovatelny se zvony typu WT. V poměrně malém fortu bylo instalováno nezvykle velké množství pozorovacích pancéřových prvků. K velitelským účelům sloužila kopule P.B.T. 96, pro účely dělostřelectva dvojice kopulí P.B.St 96 a pro pěchotní účely celkem 9 kopulí WT. Posádku mělo tvořit 500 mužů.

Povrch celého festu je značně zarostlý. Jednotlivé objekty nesou výrazné známky bojů z 2. světové války. Samotné fort (Werk) Sommy je nicméně pěknou ukázkou malého kompaktního pancéřového fortu a rozhodně stojí za návštěvu.

Fotogalerie

 

 

Mapa