NĚMECKÉ FESTY

I-Werk Mey

Za jeden z nejzajímavějších objektů pevnostního prstence Metz lze i přes pokračující intenzivní devastaci interiéru považovat pěchotní fort Mey. Ve francouzské terminologii je nazýván Ouvrage Champagne. Postaven byl severně od stejnojmenné obce na úpatí nevýrazného návrší (246m.n.m). Posádku mělo tvořit 200 mužů, kterým byla k dispozici odolná kasárenská budova. Vybuováno bylo okolo 250 metrů podzemních galerií, které spojovaly všechny důležité objekty. Celková rozloha fortu činila téměř 40 hektarů.

Příjezdovou komunikaci postřeloval malý bojový objekt předsunutý před samotná kasárna, která disponovala na svém jižním křídle kasematou pro dvojici kanónů ráže 77mm. Pozorování zajišťoval zvon WT umístěný na stropnici. Hlavním cílem pěchotního fortu byla ochrana komunikací směřujících na Bouzonville. Uprostřed dvoupatrové kasárenské budovy začínala hlavní poterna, která nejprve vedla do velkého pohotovostního úkrytu. Z něj dále pokračovala chodba do samostatné pozorovatelny a na čelo fotru, kde byly umístěny dvě kontreskarpové kaponiéry (přístupová chodba byla v době návštěvy zatopena). Po stranách pěchotního parapetu se nacházejí další dva menší objekty vybavené pozorovacími zvony WT.

Foto
Střelecká místnost pro dvojici kanónů ráže 77mm umístěných v pancéřové desce

Na čele byl pěchotní fort chráněn hlubokým příkopem s dvojitou fortovou mříží s již zmiňovanými kaponiérami pro rychlopalné kanóny. Před ním se nacházely tři pásy protipěchotních překážek (v týlu se nacházely pouze dva).

Pěchotní fort byl stavebně dokončen ještě před vypuknutím války, dlouhé období přečkal bez větší újmy a zachoval se ve velice dobrém stavu, včetně větší části vnitřního vybavení. Zlom nastal teprve na přelomu tisíciletí, kdy předvedli v interiéru zloději takřka neuvěřitelné pracovní úsilí, jehož výsledkem je především nenávratné zničení technického vybavení spodního patra (strojovna, dílny, sklady PHM) a stejně tak „se vypařily“ také lafety dělostřelecké výzbroje.

V současné době slouží nově povrch fortu jako hřiště airsoftu a celý prostor, původně značně zarostlý, notně prokoukl.

Foto
Letecký snímek fortu z 50. let. Dobře patrný je nejen příkop, ale také pásy protipěchotních překážek předsunutých před něj. Zdroj: geoportail.fr

Fotogalerie

 

 

Mapa