NĚMECKÉ FESTY

Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Torun

Jádrem poměrně zajímavého muzea jsou tři objekty vybudované Pruskem v Pevnosti Toruň. Prohlídky začínají u pokusné pancéřové baterie (Armierungs Batterie IV) s kopulí VPT (PT 96) produkované společností Gruson pro kanón ráže 105mm L/20. Po testování věže v Toruňi bylo následně vyprodukováno celkem 74 kusů této kopule o hmotnosti 79 500 kilogramů. Výzbroj tvořily tři typy kanónů - s krátkou hlavní (L/20), dlouhou (L/35) a zesílenou dlouhou hlavní (L/35 Verst.). Síla pancíře činila 19cm. Dostřel se dle typu munice pohyboval v rozmezí 8500-10800 metrů. Objekt prochází postupnou rekonstrukcí. Samotná zbraň zde chybí.

Druhým objektem, který je přístupný v rámci prohlídek, je muniční úkryt z roku 1898, který sloužil pro bezpečné skladování munice pro nedalekou baterii kanónů na štítových lafetách. V interiéru se nachází 6 místností. Uloženy jsou zde sbírky drobných artefaktů z pevnosti, přidevším různé pancéřové okenice, kryty komínů, mezi největší exponáty patří vrchlík otočného pozorovacího zvonu WT90 a filtroventilační systémy poválečného původu. Připomenut je zde také osud zdejšího prostoru v průběhu 2. světové války, kdy se zde nacházel velký tábor pro válečné zajatce.

Foto
Muniční úkryt (M-Raum)

Na předpolí se nachází mohutná stavba dělostřelecké baterie, ve které byla umístěna trojice kanónů ráže 105mm na štítových lafetách (S.L.K. - 10cm). Krom nich se v samotné stavbě nacházely příruční sklady munice a na jejím boku dvojice pozorovatelen, přičemž jedna z nich byla osazena lehkou pancéřovou pozorovací kopulí Model 96 (P.B.St. 96 L). Ta byla produkována od roku 1899 přímo pro účely dělostřeleckých baterií ve štítových lafetách. Hmotnost činí 5000 kg se sílou pancíře 10cm. Určena byla pro dvojici pozorovatelů.

Kromě výše popsaných objektů se v areálu muzea nachází široké spektrum objektů určených pro výstavbu zesílených polních opevnění. Jedná se o poměrně zajímavý mix z období od 2. světové války německého, ruského i polského původu. Jejich popis se nachází u jednotlivých fotografií.

Fotogalerie

 

 

Mapa