NĚMECKÉ FESTY

Fort II - Nysa

Fort II pevnosti Nysa (Neisse) byl vybudován v letech 1871–1873 na místě provizorního fortu. Půdorysně se jednalo o podobnou stavbu jako v případě zbývajících dvou fortů v Nyse z tohoto období. V tomto případě se jedná o nejzachovalejší fort, který je průběžně rekonstruován a zachoval se ve výborném stavu. Nejedná se sice o modernizovaný fort, nenachází se na něm žádné moderní pancéřové prvky, přesto rozhodně stojí za návštěvu.

Foto
Laserový snímek povrchu Fortu II (LIDAR). Zdroj: geoportal.gov.pl

Dominujícím prvkem fortu jsou čtyři masivní kaponiéry na ochranu obvodového příkopu. Šíjová kaponiéra současně chránila vjezd do fortu. Typově se jedná o jednovalový dělostřelecký fort. Děla byla umístěna v otevřených bateriích vzájemně oddělených pomocí traverz, které zároveň sloužily jako úkryty. Na eskarpové straně příkopu byla vybudována hradba se střílnami pro ruční zbraně. V kontreskarpě byla vedena galerie se střílnami, ze kterých bylo možné postřelovat dno příkopu. Na hlavním nádvoří se nachází nevelká kasárna, ze kterých vede poterna do čelní kaponiéry a dále točitým schodištěm klesá chodba do kontreskarpové galerie.

Foto
Text

Fotogalerie

 

 

Mapa