NĚMECKÉ FESTY

Wolfsbergstellung

Pěchotní opevněná pozice Wolfsberg (Kellermann) byla vybudována mezi festy Leipzig a Lothringen na mírném návrší (371 m.n.m.) severně od komunikace Amanvillers – Lorry-lés-Metz. Společně s okolními pěchotními pozicemi zahušťovala obranu v poměrně členitém a nepřehledném prostoru, kterým mohly nepozorovaně pronikat nepřátelské jednotky.

Jedná se o postavení tvořené rozsáhlým polním opevněním, které je zesíleno velkým množstvím malých pěchotních úkrytů a pozorovatelen. Vybetonována byla také postavení pro rychlopalné kanóny menších ráží (Fahrpanzery). Do soustavy patřily také dvě dělostřelecké pozorovatelny, hlouběji v týlu se nacházely dva muniční sklady.

Foto
Text

Jádro postavení tvořily dvě velké kasárenské budovy, které měly dvě patra. Ve spodním se nacházela mimo jiné velká kuchyně. Celé postavení bylo obehnáno hustou protipěchotní překážkou.

Objekty se dochovaly v dobrém stavu včetně vnitřního vybavení. Část prostoru je však hrozivě zarostlá. Postavení se donedávna nacházelo ve vojenském prostoru a s přibývající vzdáleností od hlavní silnice roste také množství nevybuchlé munice, která se povaluje po lese.

Foto
Výřez z Artillerieaufstellungsplan der Westfront (Festung Metz) vom August 1917. Pevnostní objekty jsou zanesené přímo v mapě. Modře označené objekty jsou existující dělostřelecké pozorovatelny a baterie, ostatní barvy značí plánované objekty, který by měly být budovány v případě nebezpečí - Zdroj: germandocsinrussia.org

Fotogalerie

 

 

Mapa