NĚMECKÉ FESTY

Fort II Ludwig Yorck von Wartenburg - Pevnost Toruň

Pevnostní město Toruň (Thorn) je ukázkou přechodu od polygonálního opevnění k moderním pancéřovým fortům. Za fest zde byl označován pouze jediný pancéřový fort (Fort I - König Wilhelm I), postaveno zde však bylo několik pancéřových baterií a pokusných objektů.

Hlavní část výstavby probíhala v letech 1872 - 1894, přičemž s konstrukcí prvních fortů bylo započato v roce 1877. Tato první fáze trvala do roku 1884. Druhá fáze navazovala v letech 1888-1893. Později se již výstavba zaměřovala na menší objekty, dělostřelecké baterie a pancéřová baterie. Přičemž tato etapa skončila až v roce 1914.

Foto
Pancéřová věžička Wachtturm Model 90 - splittersicher

Jádro výstavba samotných fortů tvořil standardizovaný, tzv. Biehlerův fort, který byl stavěn v hojném počtu na území celého Německa v letech 1870 - 1890. Autorem byl Hans Alexis von Biehler. Stejné objekty obdržely také pevnosti Poznaň a Königsberg. Hlavní dělostřelectvo zde bylo stále umístěno na valech. Všechny forty však v pozdějších letech prošly různými modernizacemi, které spočívaly především v jejich vybavení pancéřovými pozorovacími zvony a stanovišti (např. PBSt. 87) a zesílení stropnic. Těžké dělostřelectvo navíc bylo ve většině případů přestěhováno mimo samotné stavby do polních baterií. Forty tak přebraly roli pěchotní obrany.

Z klasických fortů se v Toruňi v nejlepším stavu zachoval Fort II - Yorck (Fort IV Stanislaw Źólkiewski), ve kterém je dnes umístěno muzeum, restaurace a hostel. Všechny pancéřové prvky pro pozorování se zachovaly dodnes.

Na valu ze zachovalo jedno pozorovací stanoviště P.B.St. 87. Vyrobeno bylo z tvrzené litiny, zařadit ho lze do stejné produktové řady, kam spadají kopule Gruson a pancéřové kasematy pro dělostřelectvo, dodávané do pobřežních baterií. Celá stavba byla z větší části zapuštěna do země. Pozorovací průzory se nacházely těsně nad zemí. Samotný objekt byl z betonu, případně byl obložen žulovými bloky. Posádku tvořily dva muži. Interiér bohužel není přístupný.

Dále jsou zde umístěny dvě otočné pancéřové věžičky Wachtturm Model 90 - splittersicher. Jedná se o poměrně malou věžičku s jedním průzorem, jejímž hlavním cílem bylo pěchotní pozorování, případně řízení dělostřelectva. Zkonstruována byla ze tři centimetry silné oceli, která chránila pozorovatele pouze před úlomky vybuchující munice. Produkována byla ve dvou verzích. Jednu z nich je možné navštívit také zevnitř.

Fotogalerie

 

 

Mapa