HOME

ODKAZY

OBECNÉ

BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK

BUNKRY.CZ - informace především o československém těžkém opevnění

ROPIKY.NET - informace o československém lehkém opevnění

OPEVNĚNÍ.CZ - mapy československého opevnění

HAUBA.PL - pronikavý chlad oceli a betonu

Grupa Badawcza Kriepost - Molotovova linie 1940-41

BUNKERSITE.COM - informace o německém opevnění, především Atlantickém valu

FORTIFFSERE.FR - Systém Séré de Riviéres

LIGNEMAGINOT.COM - Maginotova linie

WIKIMAGINOT.EU - Databáze objektů Maginotovy linie

ARCHITECTURA MILITARIS - opevnění v severním Polsku

FESTUNGSBAUTEN.DE

SPERRGEBIET.EU - objekty Studené války na území Německa

ŠPANĚLSKÉ POBŘEŽNÍ BATERIE

FORTEN.NL - Holandská opevnění

MAPOVÉ PODKLADY

RAPALSKAMEJA.SI - mapa opevnění na území Slovinska

RAKOUSKÝ GEOPORTÁL

POLSKÝ GEOPORTÁL

RELIKTE - pozůstatky evropských opevnění, především Atlantický val

Mapy Norska

Mapy Švédska

Španělský geoportál

GEOPORTÁL PROVINCIE BOLZANO - ITÁLIE

GEOPORTÁL REGIONU FRIULI-VENEZIA-GIULIA - ITÁLIE

SLOVINSKÝ GEOPORTÁL

FRANCOUZSKÝ GEOPORTÁL

DISKUZNÍ FÓRA

AXISHISTORY.COM - förum věnované především německým fortifikací a dělostřelectvu

VECIO.IT - italské opevnění

FORUM PAGES 14-18 - 1. světová válka

forumeerstewereldoorlog.eu - 1. světová válka

ARCHIVNÍ MATERIÁLY - 2. SVĚTOVÁ VÁLKA

Průzkum terénu, inspekce a pokyny pro opevnění na západě - Erkundigungen, Inspektionen und Weisungen zu den Befestigungen im Westen

Pokyny OKH: Použití dělostřelectva při rozšiřování státního opevnění. - Richtlinien des OKH: Artillerieeinsatz im Ausbau der Landesbefestigung.

Pokyny OKH: Použití dělostřelectva při rozšiřování státního opevnění. - Richtlinien des OKH: Artillerieeinsatz im Ausbau der Landesbefestigung.

Bojové pokyny a předpisy pro Pzw 824 (OWB); Popis a návod k použití výsuvného mostu a mechanické otočné bariéry pro uzavření silnice - Kampfanweisung und Vorschriften für das Panzerwerk (Bunker) 824; Beschreibung und Bedienungsvorschriften für die Kipprollbrücke und für die mechanische Drehschranke zur Strassensperrung.

Studie - Taktické informace o stálých opevněních v SSSR (1. část. Stav 15. března 1941). - OKH-Abteilung Fremde Heere Ost, Referat IIb: Studie - Taktische Angaben über die Landesbefestigungen in der UdSSR (Teil 1. Stand 15.03.1941).

Studie - Taktické informace o stálých opevněních v SSSR (2. část). - OKH-Abteilung Fremde Heere Ost, Referat IIb: Studie - Taktische Angaben über Landesbefestigungen in der UdSSR (Teil 2).

Studie - Taktické informace o stálých opevněních v SSSR (3. část - Taktické podrobnosti a fotografie). - OKH-Abteilung Fremde Heere Ost, Referat IIb: Studie - Taktische Angaben über die Landesbefestigungen der UdSSR (Teil 3. Taktische Einzelangaben und Bilder. Stand 15.03.1941).

OKH - Ispekce opevnění - organizační struktura - OKH, Inspektion der Festungen: Geschäftsverteilungsplan der Inspektion der Festungen im OKH.

Nové formy polních opevnění - OKH, Allgemeines Heeresamt, Inspekteur der Pioniere und Festungen: Neue Formen von Feldbefestigungsanlagen

Návrhy pro výstavbu opevněných pozic na východní frontě - OKH, General der Pioniere und Festungen: Anregungen für den Ausbau von Stellungen an der Ostfront

Pokyny OKH k organizaci a rozšíření opěrných bodů v obranné oblasti Heilsberg (Východní Prusko) - Weisungen des OKH zur Organisation und zum Ausbau der Stützpunkte im Verteidigungsbereich Heilsberg (Ostpreußen)

Obrázková brožura moderní konstrukce opevněných pozic - OKH, General der Pioniere und Festungen: Merkblatt "Bildheft Neuzeitlicher Stellungsbau"

Podklady k výstavbě A1 a A2-Stellung (zesílené polní opevnění nyní na území Polska) - KTB des Höheren Pionier-Führers Generalgouvernement Generalmajor Bacher: Unterlagen zu Besichtigungen von Stellungen, der Bewachung von Minen-Lagern, Richtlinien für die Verlegung von Minenfeldern, Befehl von Generalfeldmarschall von Keitel zu Plünderungen durch Soldaten im Reichsgebiet vom 25.09.1944, Besprechungsnotizen u.a.

Zprávy o stavu opevnění na Normanských ostrovech (Atlantický val) - Oberbefehlshaber West, Ia - Kanalinseln, Anlage 5 zu OB. West: Berichte des Oberbefehlshabers West über die Abwehrbereitschaft der Kanalinseln, Berichte des Inspekteurs der Landesbefestigung beim Oberbefehlshaber West, der AOK 9 und 16 sowie der Heeresgruppe "D" über die Verteidigungsmaßnahmen auf den  Kanalinseln mit Karten und Skizzen

Hodnocení protitankových a dalších vojenských opatření v Československu. - Auswertung der Panzerabwehr- und anderen militärischen Maßnahmen in der Tschechoslowakei.

ARCHIVNÍ MATERIÁLY - 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

GERMANDOCSINRUSSIA - dokumenty týkající se 1. světové války - Deutsche Beuteakten zum Ersten Weltkrieg imZentralarchiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation

Pojednání o opevnění Grodna - Großer Generalstab –Abteilung 7, Denkschrift: Die befestigte Stellung von Grodno

Podklady k výstavbě opevnění a polního opevnění v prostoru Boyen, Allenstein a Lötzen (Východní Prusko) - Unterlagen des Generalkommandos des XX. Armeekorps zum Ausbau der Festungen und Feldstellungen Boyen, Allenstein und Lötzen

Pojednání o nasazení těžkého dělostřelectva při útoku na Pevnosti Nowogeorgiewsk (Modlin) a Grodno - Denkschrift über den Einsatz der schweren Artillerie beim Angriff auf Nowogeorgiewsk und Grodno (erstellt nach 1918)

Pojednání o účincích ostřelování Pevností Lutych, Namur, Antverpy, Maubeuge a Fortu Manonviller v roce 1914 - Denkschrift über die Ergebnisse der Beschießung der Festungen Lüttich, Namur, Antwerpen, Maubeuge und des Forts Manonviller im Jahr 1914