POLSKÁ OPEVNĚNÍ

Opevnění poloostrova Hel

K opevnění tohoto strategicky důležitého poloostrova bylo přistoupeno již v roce 1931 výstavbou dvou pobřežních dělostřeleckých baterií pro kanóny ráže 105 mm. V letech 1933 - 1935 byla vybudována baterie pro kanóny Bofos (4x 156mm) a tři postavení protiletadlového dělostřelectva.

Jako ochrana proti napadení ze souše byla vybudována tři obranná postavení. Dvě z nich byla tvořena pouze polním opevněním. Jedno z nich však bylo zesíleno čtyřmi těžkými objekty s pancéřovými zvony a kulometnou výzbrojí ve střílnách pod betonem. Počítáno bylo také s osazením kopule pro protitankový kanón. Linie těžkých objektů je dobře zachovalá, nachází se mezi obcemi Jastarnia a Chalupy na nejužším místě poloostrova. Vybudovány byly podle koncepce platné v roce 1939. Všechny objekty prošly v nedávné době rekonstrukcí. V týlu linie těžkých objektů se počítalo kromě výstavby sítě pěchotních překážek také s betonáží několika lehkých objektů s kulometnou výzbrojí. Do vypuknutí války se podařilo dokončit pouze jediný, který se nachází v blízkosti železnice.

Foto
Těžký objekt Sabala, ve kterém se dnes nachází muzeum

Na jižní straně poloostrova se na pobřeží nachází v areálu kempu těžký objekt s kódovým označením Sokól. Jedná se o jednostranný objekt, jehož jediný těžký kulomet umístěný ve střílně pod betonem působil ve směru moře. Na stropnici byla osazena kopule pro těžký kulomet. Blízkou obranu zajišťovala střílna pro lehký kulomet na ochranu vchodu. Ve střílnách ve vstupní chodbě a v nouzovém výlezu bylo možné použít ruční zbraně, případně také lehký kulomet. Na boku měl být osazen světlomet. Interiér je v současnosti nepřístupný.

Fotografie Objekt Sokól - střílna těžkého kulometu a výklenek pro stanoviště světlometu
Fotografie Objekt Sokól - kopule pro těžký kulomet
Fotografie Objekt Sokól - vchodová část

Zhruba uprostřed poloostrova se nachází oboustranný těžký objekt s označením "Sabala". Vyzbrojen byl dvojicí těžkých kulometů ve střílnách pod betonem, které působily bočně do obou směru linie. Na stropnici je osazena kopule pro těžký kulomet. Blízkou obranu zajišťovaly dvě střílny pro lehké kulomety, použít bylo možné také střílny ve dvou nouzových východech. Posádku mělo tvořit přibližně 20 mužů. V současnosti se zde nachází muzeum.

Fotografie Objekt Sabala - střílna těžkého kulometu na pravém boku objektu
Fotografie Objekt Sabala - střílna těžkého kulometu na levém boku objektu a kopule pro těžký kulomet
Fotografie Objekt Sabala - střílna těžkého kulometu a vlevo nouzový východ

Na severní straně poloostrova se blízko sebe nachází tvojice objektů. První z nich nesl označení "Saragossa" a jeho hlavním úkolem bylo blokování nedaleké lesní cesty. Hlavní výzbroj tvořil těžký kulome umístěný v pancéřové desce. Na stropnici se dále nacházela kopule pro těžký kulomet. Stejně jako všechny ostatní objekty měl i tento disponovat výkonným světlometem, uvnitř se kromě ubikací nacházela také strojovna s filtrovnou. Blízkou obranu zajišťovaly čtyři střílny, ve kterých bylo možné použít lehký kulomet, případně ruční zbraně.

Fotografie Objekt Saragossa - celkový pohled
Fotografie Objekt Saragossa - pancéřová deska a kopule pro TK
Fotografie Objekt Saragossa - pancéřová deska pro těžký kulomet

Na severním pobřeží byl umístěn poslední těžký objekt uzávěru. Jeho hlavní výzbroj tvořil těžký kulomet ve střílně pod betonem s výstřelem na moře. Na stropnici byla osazena kopule pro těžký kulomet. Do vypuknutí války se nepodařilo osadit druhou plánovanou kopuli, která měla být vyzbrojena protitankovým kanónem ráže 37mm. V interiéru se opět nacházela malá ubikace a strojovna s filtrovnou. Blízkou obranu zajišťovala střílna v nouzovém východu a dvě střílny umístěné uvnitř zalomené vstupní chodby, ve kterých bylo možné použít lehký kulomet, případně ruční zbraně.

Fotografie Objekt Sep - kopule pro těžký kulomet
Fotografie Objekt Sep - střílna těžkého kulometu a výklenek pro světlomet
Fotografie Objekt Sep - týlová část objektu
Foto
Nákres těžkého bojového objektu Sep - Zdroj: Denkschrift

Ve druhé linii obrany se počítalo s výstavbou lehkého opevnění. Do vypuknutí války se podařilo vybudovat jediný jednostranný objekt, který blokoval svojí palbou nedalekou železnici. K nalezení je zde také pravděpodobně dvě základové desky oboustranného objektu.

Fotografie Jednostranný lehký bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Jednostranný lehký bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Detail vchodu s jednou ze dvou střílen na jeho obranu

 

 

Mapa