POLSKÁ OPEVNĚNÍ

Opěrný bod Niezdara

Opěrný bod Niezdara (označován také jako Wzg. 307) tvořil severní křídlo Slezské opevněné oblasti (Obszar Warowny Śląsk). Budován byl podle koncepce platné v roce 1939 jako prodloužení linie, která původně končila vodní nádží Kozlowa Góra. Navštívit tak zde lze nejmodernější polské bojové objekty, které měly eliminovat riziko obejití severního křídla obrany. Rozkládá se v délce přibližně dvou kilometrů v katastru obce Niezdara a Tapkowice a využívá místního zvlnitého terénu. První linie je umístěná pod návrším přímo v obou obcích. Objekty druhé linie se nacházejí na samotném návrší. V první linii je výzbroj umístěna jak v pancéřových zvonech pro těžké kulomety, tak pod betonem. Ze střílen svojí palbou mohly působit protitankové kanóny a těžké kulomety. V druhé linii je výzbroj umístěna v pancéřových zvonech a tvoří ji pouze těžké kulomety. Celkem se zde podařilo postavit do vypuknutí války 8 objektů. Obrana se opírala o řeku Brynica a bažiny v jejím okolí. Hlavním cílem bylo blokování komunikace Tarnowskie Góry - Siewierz.

Foto
Vlevo pancéřová deska pro těžký kulomet, vpravo střílna pevnostního protitankového kanónu ráže 37 mm.

Průzkum opevnění je možné fakticky omezit pouze na 3 bojové objekty (č. 1, 6 a 7 na mapě). Střední objekt číslo 2 je téměř zasypán odpadky, v případě objektu č. 3 není situace o moc lepší. Interiér je navíc silně poškozen výbuchem, v dobrém stavu je pouze stropnice s dvojicí pancéřových kopulí. Identická situace je i u objektu č. 4, který má navíc zatopený interiér. Objekty č. 5 a 8 jsou částečně vyhozeny do vzduchu a zbaveny většiny pancéřových prvků.

Foto
Mapa opěrného bodu Niezdara s bojovými objekty 1-8. Číslem 9 je označen mezilehlý objekt lehkého opevnění Mapa: maps.google.com

Objekt č. 1 je poměrně zdařilou ukázkou středního objektu z roku 1939. Určen je pro boční palbu těžkého kulometu v pancéřové desce vz. 38B. Blízkou obranu zajišťoval lehký kulomet ve střílně pod betonem. K dispozici byl také nouzový východ se střílnou pro ruční zbraň a také střílna na ochranu vchodu. Uvnitř se nacházelo pouze minimum místa, které bylo vyplněno filtrem, ventilátorem a kamny. Nechybělo zde zařízení pro vystřelování světlic.

Fotografie Střední objekt pro boční palbu těžkého kulometu (č. 1 na mapě)
Fotografie Vchodová část středního objektu pro boční palbu těžkého kulometu
Fotografie Pancéřová deska vz. 38B pro těžký kulomet

V první linii se zachovaly v dobrém stavu dva velmi zajímavé a silně vyzbrojené těžké objekty. První z nich se nachází v ulici Jana Pawla II - objekt č. 6 na mapě. Jedná se oboustranný těžký objekt. Na stropnici je osazena kopule pro těžký kulomet. Ve střílnách pod betonem se nacházely dva těžké kulomety (jedna pancéřová deska vz. 38B a jedna střílna vz. 39) a pevnostní protitanový kanón vz. 38 ráže 37 mm. K dispozici byly dvě zařízení pro vystřelování světlic, dva nouzové východy se střílnou pro ruční zbraně, tři střílny pro lehké kulomety pro blízkou obranu a dvě střílny ve vstupní chodbě. Uvnitř se nacházela ubikace a strojovna s filtrovnou.

Fotografie Kopule pro těžký kulomet vz. 38 na objektu č. 6
Fotografie Celkový pohled na objekt ze silnice
Fotografie Vchodová část se zachovalou mříží a dvojicí střílen pro blízkou obranu

Při výjezdu z Tapkowic po hlavní silnici č. 78 ve směru k nedalekému mezinárodnímu letišti nelze po pravé straně minout objekt č. 7. Jedná se opět o oboustranný těžký objekt s obdobou výzbrojí jako v předešlém případě. Východním směrem působil ze střílen pod betonem těžký kulomet a pevnostní protitankový kanón ráže 37 mm vz. 38. Do opačného směru pak těžký kulomet. Na stropnici je osazena kopule pro těžký kulomet. Interiér je poměrně velkoryse pojatý. Nechybí zde ubikace a strojovna s filtrovnou. Na první pohled zaujme také poměrně hluboké zasazení objektu do okolního terénu.

Fotografie Kopule pro těžký kulomet na objektu č. 7
Fotografie Detail střílny s průrazem od dělostřeleckého granátu
Fotografie Celkový pohled na pravou stranu objektu se střílnami TK a PTK a s kopulí TK na stropnici

Od opěrného bodu Niezdara pokračuje linie opevnění jižním směrem. Dostatečnou překážku zde tvoří Jezero Swierklaniec. Z tohoto důvodu byl tento prostor chráněn pouze pomocí polního opevnění, které bylo zesíleno dvojicí oboustranných lehkých objektů. Severní z nich je na mapě označen číslem 9.

Fotografie Levá strana lehkého objektu pro dva těžké kulomety
Fotografie Detail vchodu se střílnou na jeho ochranu
Fotografie Pravá strana lehkého objektu pro dva těžké kulomety

V týlu postavení byly vybudovány dva objekty, které sloužily zároveň jako velitelská stanoviště. Na západním křídle opěrného bodu je o objekt č. 3 na mapě. Vyzbrojen byl těžkým kulometem v pancéřové kopuli vz. 38. Na stropnici byl dále osazen zvon pro pozorování a blízkou obranu vz. 39. Objekt nedisponoval žádnou silnější výzbrojí ve střílnách pod betonem, pouze dvojicí střílen pro lehký kulomet, případně ruční zbraně. Interiér byl silně poškozen již během války a následně sloužil v poválečném období jako skládka odpadu. Bez problémů se tak dá fotografovat pouze stropnice, na které se zachovaly oba pancéřové prvky. Na východním přídle se nachází velmi podobný objekt (č. 8 na mapě). Ten disponoval navíc střílnou těžkého kulometu pro boční palbu. Do vypuknutí války se již nepodařilo osadit zvon pro pozorování a blízkou obranu. Kopule pro těžký kulomet vz. 38 byla přítomna po dlouhé roky na stropnici v polovytrženém stavu. Zvýšený zájem o její ukradení vedl k jejímu přestěhování k muzejnímu objektu u obce Dobieszowice.

Fotografie Částečně vytržená kopule pro těžký kulomet na objektu č. 8. Fotografie z konce 90. let. Dnes se zde již nenachází.
Fotografie Stropnice objektu č. 3 s kopulí TK a zvonem pro pozorování a blízkou obranu. Fotografie z konce 90. let.

Fotogalerie