POLSKÁ OPEVNĚNÍ

Opevnění Nowogrodu

V roce 1939 bylo rozhodnuto o vybudování těžkého opevnění v okolí města Nowogrodu, které mělo chránit přechody přes řeku Narew a zamezit tak nástupní prostor pro případný útok na Varšavu. Levý břeh řeky je zde pro obranu zcela ideální. Řeka má průměrnou šířku 100 metrů a na jižním břehu se nachází terénní zlom s převýšením 50 metrů. Do začátku války se tu podařilo vybudovat pouze 16 objektů pro boční palby, které postrádaly vnitřní vybavení. Objekty byly vybaveny jedním nebo dvěma pancéřovými zvony, určenými pro těžký kulomet nebo pro pozorování. Hlavní výzbrojí objektů byly těžké kulomety vz. 30 a lehké kulomety vz. 38. Od výstavby dělostřeleckých srubů pro kanóny ráže 75 mm a od použití protitankových kasematních kanónů bylo z finančních důvodů upuštěno. Na křídlech uzávěru probíhala v roce 1939 intenzivní výstavba lehkého opevnění, které mělo eliminovat riziko jeho obejití. O zdejší opevnění byly na začátku války svedeny tuhé boje. Po vyrovnání hranic mezi Německem a Ruskem se zdejší opevnění ocitlo na území Ruska, které ho začlenilo do nově budovaného opevnění (Molotovova linie) a další opevnění začalo budovat v týlu tohoto postavení. Dodnes se zde dochovalo pouze pět objektů, ostatní byly v průběhu války, která tudy několikrát prošla, zničeny a některé jsou zcela zahlazeny.

Nejznámější zachovalý objekt uzávěru se nachází nedaleko současného mostu přes řeku Narew. Jedná se o oboustranný objekt pro těžké kulomety, který postřeloval břeh řeky a tehdejší dřevěný most, který se nacházel východně od současného. Ve střílnách pod betonem měly zbraně odměr 60 stupňů. Na stropnici byla osazena kopule pro těžký kulomet se třemi střílnami směrem k nepříteli a jednou směřující do týlu. Blízkou obranu zajišťovaly tři střílny pro lehké kulomety. Použít také bylo možné střílnu pro ruční zbraně v nouzovém východu. Počítáno bylo pravděpodobně také s použitím dvou plamenometů, které se však nepodařilo do vypuknutí války instalovat. Jako klasický představitel objektů budovaných v roce 1939 byl vybaven strojovnou a filtrovnou vzduchu. Posádka měla k dispozici malou ubikaci. Interiér je nepřístupný a samotný objekt je součástí nedalekého památníků válečných událostí.

Fotografie Oboustranný těžký bojový objekt na břehu řeky Narew
Fotografie Levá strana objektu se střílnou a kopulí pro těžký kulomet
Fotografie Kopule pro těžký kulomet se stopami po bojích z roku 1939

Výše popsaný objekt je jediným zachovalým z prvního sledu obrany. Ostatní jsou buď v troskách, nebo dokonce zcela zahlazeny. Ostatní zachovalé objekty uzávěru je možné nalézt východně od Nowogródu v týlovém postavení. Ulice Podmiejska pokračuje polní cestou. Podél ní se nacházejí všechny zbývající objekty. Prvním z nich je jednostranný objekt vyzbrojený těžkým kulometem ve střílně pod betonem a v pancéřové kopuli (53.2322336N, 21.8937661E). Blízkou obranu zajišťovaly tři střílny pro lehké kulomety, případně ruční zbraně. Střílnou disponoval také nouzový východ. Kromě střeleckých místností se uvnitř nacházela strojovna a ubikace. Objekt se zachoval v dobrém stavu.

Fotografie Pohled na týlovou část objektu s vchodem a nouzových východem
Fotografie Pohled na týlovou část objektu s vchodem a nouzových východem
Fotografie Kopule pro těžký kulomet

Cesta se dále stáčí k osadě Dworek a přímo u ní se nachází oboustranný objekt (53.2316831N, 21.9059844E) ve střední odolnosti. Jedná se o poměrně neobvyklou stavbu. K dispozici byly tři střílny pro těžký kulomet, ve kterých byly osazeny pancíře běžně používané spíše v lehkém opevnění. Jejich části navíc nebyly v době vypuknutí války osazeny. Blízkou obranu zajišťovaly další dvě střílny pro lehké kulomety, případně ruční zbraně. Kromě střeleckých místnostní se v interiéru nachází pouze chodba pod pancéřový zvon. Jedná se o protukt Hutě Zygmunt o síle pancíře 6 cm. Vybaven byl dvojicí střílen, které sloužily pro pozorován. Osadit di nich však bylo možné těžký, případně lehký kulomet. Objekt byl částečně poškozen v období 2. světové války. V nedávné době proběhl pokus o krádež zvonu, který se podařilo zcela odříznout. Odvoz se však již nezdařil a dnes je osazen zpět na své místo

Fotografie Oboustranný střední bojový objekt pro těžké kulomety
Fotografie Dvoustřílnová kopule vz. 38 produkovaná Hutí Zykmunt
Fotografie Oboustranný střední bojový objekt pro těžké kulomety
Fotografie Oboustranný střední bojový objekt pro těžké kulomety
Fotografie Střílna těžkého kulometu ve středním bojovém objektu byla primárně určena pro lehké opevnění
Fotografie Průlez do kopule pro těžký kulomet vz. 38

Dále je potřeba dojít do nedalekého lesíku (53.2339131N, 21.9050114E), kde se nachází nějvětší zachovalý objekt v Nowogródu. Sloužil jako telefonní centrála a velitelství. Na stropnici je umístěna kopule pro těžký kulomet se čtyřmi střílnami a zvon pro pozorování a blízkou obranu o síle pancíře 20 cm se šesti průzory. Ve střílně pod betonem se nacházel další těžký kulomet pro boční palbu. Blízkou obranu zajišťovala dvojice střílen pro lehký kulomet, další střílna pro ruční zbraň se nacházela v nouzovém východu. Uvnitř byly k dispozici kromě strojovny také dvě ubikace a místnost s telefonní centrálou a velitelským stanovištěm.

Foto
Nákres těžkého bojového s kopulí TK a zvonem pro pozorování a blízkou obranu. Střílna vpravo je ve skutečnosti nouzový východ, chybí zakreslena střílna pro ochranu vchodu - Zdroj: Denkschrift
Fotografie Velitelský objekt s kopulí pro těžký kulomet a zvonem pro pozorování a blízkou obranu
Fotografie Velitelský objekt s kopulí pro těžký kulomet a zvonem pro pozorování a blízkou obranu
Fotografie Zvon pro pozorování a blízkou obranu vz. 39

Poslední zachovalý objekt se nachází na terénním zlomu západně od výše popsaného (53.2342775N, 21.8995719E) v otevřeném terénu. Jedná se o klamný objekt, do kterého byla vestavěna malá pozorovatelna pravděpodobně s kopulí pocházející z období 1. světové války o síle 3 cm. Její vrchlík je však odříznut na urovni stropnice autogenem. V přístupové chodbě pod kopuli se nachází střílna lehkého kulometu pro boční palbu.

 

 

Mapa