Opevnění v prostoru Wymyslów - Dobieszowice

Hlavním úkolem zdejšího opevnění bylo uzavření dvou důležitých komunikací v tomto prostoru. Tři objekty měly za úkol chránit komunikaci Kozlowa Gora - Wymyslów, která přechází přez hráz nádrže Kozlowa Gora. Uzávěr se skládá z jednoho těžkého objektu pro boční palbu s jedním zvonem, lehkého objektu pro přímou palbu, a z objektu střední velikosti (blokhausu) umístěného v bezprostřední blízkosti silnice vyzbrojeného dvojicí těžkých kulometů. Další těžký objekt uzavírá další silnici Kozlowa Gora - Wymyslów o 1 km jižněji. V tomto objektu se nachází muzeum.

Foto
Mapa opevnění v prostoru Wymyslów - Dobieszowice. Číslem 1 je označen mezilehlý objekt lehkého opevnění, čísly 5 a 6 vodní překážky Mapa: maps.google.com

Vodní nádrž Kozlowa Góra byla vybudována jako zásobník pitné vody pro nedaleké aglomerace. Na výstavbě se však podílela také armáda, která měla zájem na zatopení území, čímž by vznikla dostatečně silná překážka na severním křídle slezského opevnění. Přímo jako součást hráze byla vybudována betonová zeď se střílnami pro ruční zbraně (č. 5 na mapě). Za nádrží bylo umístěno pouze polní opevnění zesílené dvojicí oboustranných lehkých objektů pro těžké kulomety. Jižní objekt je označen na mapě jako č. 1.

Samotnou silnici vedoucí po hrázi nádrže blokovala trojice objektů. Těžký bojový objekt č. 2 postavený v letech 1937-1938 byl vyzbrojen trojicí těžkých kulometů. Dva z nich působily ze střílen pod betonem severním směrem. Ve stropnici byla osazena kopule pro těžký kulomet. Zároveň se zde nacházel také úkryt protitankového kanónu, který bylo možné použít v otevřeném postavení. Blízkou obranu zajišťoval lehký kulomet. K dispozici byla také střílna chránící zalometý vchod. V současné době je zbaven veškerých pancéřových prvků s výjimkou kopule. Část objektu byla zničena výbuchem při likvidaci munice v poválečném období.

V týlu obrany se nachází malý objekt č. 3. Byl určena k pozorování a blízké obraně. Na tento typ lze narazit na více místech. Střílna lehkého kulometu míří do týla postavení a hlavním úkolem tak byla obrana v případě obklíčení. V interiéru se nachází pouze střelecká místnost. Druhé dveře vedly pod kopuli, patrně z období 1. světové války, která sloužila jako pozorovatelna - ta se zde nedochovala. Objekt se zachoval v dobrém stavu, v nedávné době byl rekonstruován a je součástí naučné stezky.

Jižně od silnice vedoucí přes hráz nádrže se nachází poměrně neobvyklý objekt č. 4, který byl vybetonován těsně před vypuknutím války. Maskován měl být jako hospodářské stavení, čemuž odpovídá také jeho podoba. Kromě vstupní chodby s nouzovým východem a střílnou lehkého kulometu se v něm nachází jediná místnost s výzbrojí dvou těžkých kulometů. Čelné působil jeden z rozměrné pancéřové desky, k boční palbě postačilo slabší pancéřování ve střílně tvarované v betonu. K dispozici byly také dva granátové skluzy a dvoje zařízení pro vystřelování světlic. Blokhaus byl v nedávné době renovován, je součástí naučné stezky a interiér je přístupný pouze na vyžádání.

Fotografie Malý objekt pro pozorování a blízkou obranu č. 3
Fotografie Blokhaus pro dva těžké kulomety a jeden lehký č. 4
Fotografie Oboustranný těžký bojový objekt č. 7 - v pozadí zátopová oblast na předpolí

Uzávěr u obce Dobieszowice je označován jako opěrný bod Wesola. Jeho úkolem bylo blokování silnice a ochrana stavidla na řece Brynica. Ta byla přehrazena na několika místech a v případě nebezpečí bylo možné zatopit rozsáhlá území od nádrže Kozlowa Góra až po Bobrowniki. Součástí stavidla (č. 6 na mapě) byl malý bojový objekt s dvojicí střílen pro lehký kulomet, který byl vybudován v roce 1936. Na jeho stropnici se původně nacházela dřevěná strážní budka.

V roce 1937 započala o něco víc v týlu výstavba oboustranného těžkého objektu č. 7. Do obou směrů působily těžké kulomety umístěné v pancéřové desce. Na stropnici byla umístěna kopule pro těžký kulomet. Blízkou obranu zajišťoval jeden lehký kulomet, v nouzovém východu se nacházela střílna pro ruční zbraň. Vchod bylo možné chránit pomocí střílny umístěné v zalomené chodbě. V interiéru se nachází jedno z nejdéle provozovaných pevnostních muzeí ve Slezsku.

V týlu se nachází malý bojový objekt č. 8, který je identický s výše popisovaným č. 3.

Fotogalerie