POLSKÁ OPEVNĚNÍ

Opevnění v okolí obce Wyry

Původní plány počítaly na jihu s ukončením linie opevnění ve Slezsku v prostoru Kochlowic. Zrůstající riziko obejití po křídlech vedlo v roce 1939 k jejímu prodloužení. Na jihu tak započala výstavba linie opevnění, skládající se z lehkých a středních bojových objektů. Do vypuknutí války vznikla řidká rozestavěná linie kryjící přístupy k městům Mikolów a Tychy.

Za pozornost v tomto úseku stojí především opevnění v okolí obce Wyry. V ulici Teczowa (50.1091189N, 18.9007919E) se nachází rekonstruovaný střední oboustranný bojový objekt pro dva těžké kulomety s kódovým označením Sowiniec. Jedná se o velmi pěknou ukázku středního bojového objektu. Blízkou obranu prostoru před vchodem zajišťovala jedna střílna pro lehký kulomet. V nouzovém východu se nacházela střílna pro ruční zbraň. V interiéru se kromě dvou střeleckých místností nacházela vstupní chodba, která zároveň sloužila pro účely protichemické obrany, sklad munice, ubikace a místnost velitele.

Fotografie Střední bojový objekt pro dva těžké kulomety "Sowiniec"
Fotografie Střední bojový objekt pro dva těžké kulomety "Sowiniec" - vchodová část
Fotografie Střední bojový objekt pro dva těžké kulomety "Sowiniec"
Fotografie Střední bojový objekt pro dva těžké kulomety "Sowiniec"
Fotografie Střední bojový objekt pro dva těžké kulomety "Sowiniec"
Fotografie Střední bojový objekt pro dva těžké kulomety "Sowiniec" - pravá střílna těžkého kulometu

Zajímavá skupina objektů se nachází v prostoru Hory sv. Jana (Góra sw. Jana - 350 m.n.m.). Nejlepší přístup je z ulice Marta Waleska (Łaziska Górne). Blízko sebe se zde nacházejí dva střední objekty pro boční palbu těžkého kulometu. Bojový objekt (č. 1 na mapě) působil svojí palbou severním směrem. Blízkou obranu zajišťoval lehký kulomet, který postřeloval nejen prostor před vchodem, ale mohl krýt také prostor směrem k sousednímu objektu (č. 2 na mapě). Dále se zde nacházel také nouzový východ s malou střílnou pro ruční zbraně, zařízení pro vystřelování světlic a granátový skluz. V okolí se nachází celá řada výkopů pro další objekty (např. č. 3 na mapě).

Foto
Mapa rozmístění bojových objektů v okolí Hory sv. Jana - Łaziska Górne. Mapa: mapy.cz

Objekt č. 2 působil svým těžkým kulometem do opačného směru. Stavebně byl o trochu komplikovanější. Disponoval dvojicí střelen pro lehký kulomet, nouzovým východem, zařízením pro vystřelování světlic a granátovým skluzem. Těžký kulomet byl umístěn v masivní pancéřové desce.

Jihovýchodním směrem, zhruba uprostřed lesa, se nachází neobvyklý bojový objekt, který nesl kódové označení "Stanislaw". Jedná o blokhaus určený k přímé palbě. Tento typ objektů byl budován pouze v zalesněných prostorech. Ve velké střelecké mísnosti se nacházejí tři střílny těžkých kulometů. Blízkou obranu navíc zajišťují hned tři střílny pro lehké kulomety, použít bylo možné také malou střílnu v nouzovém východu. Opět zde nechybí zařízení pro vystřelování světlic a granátový skluz.

Fotografie Střední bojový objekt pro těžký kulomet č.1
Fotografie Střední bojový objekt pro těžký kulomet č.2
Fotografie Střední bojový objekt pro těžký kulomet č.2
Fotografie Blokhaus pro tři těžké kulomet (č. 4 na mapě)
Fotografie Blokhaus pro tři těžké kulomet (č. 4 na mapě)
Fotografie Blokhaus pro tři těžké kulomet (č. 4 na mapě)
Fotografie Blokhaus pro tři těžké kulomet - vchodová část (č. 4 na mapě)
Fotografie Blokhaus pro tři těžké kulomet - vchodová část (č. 4 na mapě)
Fotografie Blokhaus pro tři těžké kulomet (č. 4 na mapě)