STUDENÁ VÁLKA - ČESKOSLOVENSKO

Řopík Mezicestí

Foto
Objekt lehkého opevnění vz. 37 - 7-I/2138/A-140S v poválečné úpravě

Fotografie 7-I/2138/A-140S - střílna objektu
Fotografie 7-I/2138/A-140S - poválečná úprava vchodu jako ochrana před účinky jaderného výbuchu
Fotografie 7-I/2138/A-140S - poválečná úprava vchodu jako ochrana před účinky jaderného výbuchu
Fotografie 7-I/2138/A-140S - poválečná úprava vchodu jako ochrana před účinky jaderného výbuchu z betonových prefabrikátů
Fotografie 7-I/2138/A-140S - poválečná úprava vchodu jako ochrana před účinky jaderného výbuchu - protitlakové dveře
Fotografie 7-I/2138/A-140S - poválečná úprava vchodu jako ochrana před účinky jaderného výbuchu z betonových prefabrikátů
Fotografie 7-I/2138/A-140S - kulomet vz. 59 v pevnostní lafetě
Fotografie 7-I/2138/A-140S - kulomet vz. 59 v pevnostní lafetě
Fotografie 7-I/2138/A-140S - vchodová střílna
Fotografie 7-I/2138/A-140S - kulomet vz. 59 v pevnostní lafetě
Fotografie 7-I/2138/A-140S - kulomet vz. 59 v pevnostní lafetě
Fotografie 7-I/2138/A-140S - kulomet vz. 59 v pevnostní lafetě
Fotografie 7-I/2138/A-140S - kulomet vz. 59 v pevnostní lafetě
Fotografie 7-I/2138/A-140S - kulomet vz. 59 v pevnostní lafetě
Fotografie 7-I/2138/A-140S - vchodová střílna a vstup do objektu
Fotografie 7-I/2138/A-140S s poválečnou úpravou proti účinkům jaderných zbraní
Fotografie 7-I/2138/A-140S s poválečnou úpravou proti účinkům jaderných zbraní
Fotografie 7-I/2138/A-140S s poválečnou úpravou proti účinkům jaderných zbraní
Fotografie 7-I/2138/A-140S s poválečnou úpravou proti účinkům jaderných zbraní