STUDENÁ VÁLKA - ČESKOSLOVENSKO

Akce Javor - Sklad jaderných hlavic Javor 51 Míšov

V polovině 60. let byla uzavřena dohoda se SSSR o rozmístění jaderných hlavic na území Československa pro potřeby československých raketových vojsk. V roce 1966 byla zahájena výstavba tří skladů (Míšov, Bílina, Bělá p. Bezdězem). V rámci zabezpečeného areálu byl vystavěn kasárenský komplex pro přibližně 600 vojáků a rodinných příslušníků (samotnou obsluhu tvořilo 120 vojáků a 30 důstojníků) a dva odolné kryty pro jaderné hlavice, jejichž plány dodala ruská armáda. Ve stejné době byla uzavřena smlouva také s Polskem (3001 - Podborsko 53.9555556N, 16.1263889E, 3002 - Brzeznica-Koloni 53.4325000N, 16.5780556E a 3003 - Templewo 52.4247222N, 15.3219444E), NDR (Sonderwaffenlager Himmelpfort 4001 - 53.1744444N, 13.2844444E a Stolzenhain 5001 - 51.8627778N, 13.1658333E), Maďarskem a Bulharskem (jeden sklad v Maďarsku - 47.0471261N, 17.7216214E a tři v Bulharsku - 42.3800000N, 23.6513889E, 42.8297222N, 26.6225000E a 42.6625000N, 24.9894444E).

Foto
Vstup do úkrytu jaderných hlavic

Ve všech zemích byly budovány objekty podle identických plánů v rozměru cc 40 x 20 metrů, lišily se pouze vnitřním vybavením, které dodávali místní výrobci. Objekt disponoval dvěma protilehlými rozměrnými vchody, mezi kterými se nacházel dvoupatrový manipulační prostor, kterým se spouštěly hlavice do spodního patra, kde byly uloženy po jedné straně v uzavřených sálech. Na protilehlé straně se nacházelo technické zázemí objektu se strojovnou, filtrovnou a zázemím pro posádku. Klíčovým úkolem bylo udržet stálou teplotu ve skladech hlavic. Celý objekt byl vybudován na dvacet metrů hlubokém betonovém odpruženém kuželu. Stavba byla prováděna na náklady "hostitelského" státu včetně následných dodávek energií. Posádku následně tvořil výhradně ruský personál. Skladované hlavice byly určeny výhradně pro armády státu, na kterém se nacházely. Ruské jednotky disponovaly vlastními sklady jaderných zbraní. Obvykle se jednalo o prefabrikované úkryty typu Granit, stavěny však byly i jiné typy objektů. Utajení těchto staveb bylo dokonalé ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu, naproti tomu report CIA z první poloviny 70. let udával přesnou polohu všech výše zmíněných zařízení včetně jejich účelu.

Areál v Míšově (49.6261325N, 13.7076322E) je jediným zachovalým, veřejnosti přístupným areálem v České republice. Zbývající dva jsou vyrabované a hlavní vchody byly zahrnuty zeminou. V Polsku se nachází muzeum v Podborsku. Zbývají dva potkal stejný osud jako v případě České republiky. V navštíveném areálu Brzeznica-Kolonia jsou hlavní vchody pouze částečně zahrnuty zeminou, ale interiéry jsou vyrabované a vypálené, zachovalo se tu několik objektů pro blízkou obranu a především dodatečně postavený objekt Granit, ovšem zbavený pancéřových vrat.

Fotografie Vstup do úkrytu jaderných hlavic
Fotografie Vstup do úkrytu jaderných hlavic s velkým prostupem do spodního patra
Fotografie Rozvodna
Fotografie Strojovna
Fotografie Strojovna
Fotografie Strojovna

Fotogalerie