ALPSKÁ FRONTA

Foto
Blok 2 pěchotní tvrze Granges Communes Stav: 2019

Vysokohorské prostředí, výborná turistická infrastruktura, řada muzeí a poměrně stabilní letní počasí dělají z alpské části francouzského meziválečného opevnění ideální destinaci pro letní dovolenou. Trasy lze navíc kombinovat nejen se staršími pevnostmi systému Séré de Riviéres, ale také s nedaleko položenými objekty italského Alpského valu (Vallo alpino) a samozřejmě také staršími italskými forty.

Na mapě níže jsou zachyceny tvrze a další zajímavé objekty Maginotovy linie v Alpách. U navštívených objektů jsou uloženy také fotografie, případně odkaz na fotogalerii. Zároveň jsou zde označeny také pevnostní muzea včetně odkazu na internetové stránky, kde lze ověřit otevírací dobu.