Využití technologie Lidar při průzkumu opevnění

Níže uvedené obrázky pocházejí z mapových podkladů dostupných na www.geoportal.gov.pl, zachycen je zde zalesněný úsek Pomořanské linie jižně od Bialeho Boru (Baldenburg) - stavební úsek De. Po přidání další úrovně s radarovými snímky terénu (Airborne Laser Scanning) jsou dobře patrné veškeré terénní úpravy v daném prostoru - železnice, důležité komunikace a především zákopový systém pocházející z roku 1944. Bojové objekty je možné při větším zvětšení identifikovat podle záhozů a palebných vějířů, které bylo často hloubeny před střílnami. Identifikace pasivních úkrytů je o něco složitější.

Na lidarovém snímku jsou zvýrazněny bojové objekty (MG-Stand) a pěchotní úkryt a úkryt PTK (Unterstand, PAK-Unterstand) spadající do úseku De Pomořanské linie. Zdejší opevnění bylo budováno v roce 1934. Bojové objekty na snímku od jihu k severu nesou označení De 34 až De 37. Na hojně používaných mapách z publikace Wal Pomorski mají objekty číslování 35 - 40. Pomocí kurzoru lze na geoportálu k jednotlivým objektům načíst pozici GPS. Stejně tak je možné mapu vložit do Google Earth a exportovat jí do offline map v mobilním telefonu.