NĚMECKÁ OPEVNĚNÍ

Německo vybudovalo v meziválečném období celou řadu opevnění, které se v současné době nachází téměř po celé Evropě. V předválečném období byla pozornost zaměřena především na opevňování východních hranic. Až těsně před vypuknutím války se stavební činnost přenesla na hranice Belgie a Francie. V souvislosti s obsazením řady evropských zemí započala výstavba nejmohutnější obranné linie - Atlantického valu. Jednalo se o gigantickou stavbu táhnoucí se od hranice Španělska podél pobřeží daleko za polární kruh.

Foto
Festungsfront Oder-Warthe-Bogen - výjezd z nádraží Cäsar. Rovně hlavní galerie vedoucí jižním směrem, vpravo odbočka k PzW. 728 a plánovanému vchodovému objektu A63. Stav: 2020

V meziválečném období se ustálily tři základní typy opevnění budovaných Německem, kterým se věnují tyto stránky:

Toto rozdělení, běžně používané ve 30. letech později v průběhu války dále zmutovalo v obrannou koncepci Atlantického valu a zesílených polních opevnění budovaných především na východní frontě a v Itálii.

Poměrně dlouhou dobu byl problém lokalizovat jednotlivé objekty většiny opevněných linií na východní frontě, které se ve většině případů v současnosti nachází na území Polska, a to i přes existenci mapových podkladů, které však nejsou příliš přesné. Lokalizace řady pevnostních staveb například na Pomořanské linii nebo na některých linií v bývalém Východním Prusku byla velmi obtížná a dokázala řádně znechutit jejich průzkum. Změnu přinesla až postupná aktualizace polského geoportálu o letecké laserové skenování (Airborne Laser Scanning), díky kterému je možné přesně lokalizovat velkou část opevnění především v zalesněném terénu. Opevněním nacházejícím se aktuálně na území Ruska se níže uvedený text nevěnuje.

Identifikace bojových objektů díky leteckému laserovému skenování