Stellungen bei Lötzen

Výstavba opevnění zde probíhala v letech 1935-1939. Nejprve byly budovány především typové objekty B1-1, nalézt zde lze také B1-2, B1-5, apod. později došlo na B1-19 a také na pravděpodobně 12 objektů typové řady R100, přičemž pancéřové prvky do nich byly osazovány v odolnosti o kategorii nižší. Průběh opevnění kopíroval starší linii z období 1. světové války - Lötzener Feldstellung 1915 - 1917 (viz mapa níže) a vytvářel tak opevněný rajón. V některých úsecích, především na východní straně byla nová linie výrazně předsunuta před starší opevnění, která již nedisponovala potřebnou bojovou hodnotou. Celkem zde bylo postaveno 233 objektů (z tohoto 143 typu B1-1). Dodnes se v kompletním stavu zachoval jediný! z nich, který od demolice zachránilo dokonalé maskování za hospodářskou budovu. Narazit zde lze dále na několik kompaktních staveb (bez pancířů), kopuli pro těžký kulomet 35P8, pěchotní pozorovací zvon 9P7 a kopuli pro dělostřelecké pozorování 44P8 - vždy v jednom exempláři. Nedaleko obce Jedamki se nachází jedna pancéřová deska, ppd. 7P7, pokud ovšem nebyla ukradena stejně jako donedávna se nedaleko nacházející zvon 9P7.

Přehled budovaných typů objektů
MG - Schartenstand 170B9
  171B9
  172B9
  199B9
MG-Schartenstand mit Kleinstglocke (9P7) 173B9
  174B9
MG-Schartenstand mit Panzerdecke 179B9
Pak- und MG-Schartenstand 842B2
MG-Doppel-Schartenstand 175B9
MG-Doppel-Schartenstand mit Panzerdecke 185B9
MG-Doppel-Schartenstand mit Kleinstglocke (9P7) 177B9
Dreischarten-Panzerturm 195B9
Sechscharten-Panzerturm R112b
Artl.-Beobachter unter Panzer 200B9
MG-Kasematte R105c
Doppel-MG-Kasematte R107a
  R107d
   

Východní část byla navíc v roce 1944 včleněna do polního opevnění Východního Pruska a v této souvislosti zde byly vybudovány nové protitankové příkopy a polní opevnění doplněné pomocí betonových prefabrikátů.

Fotografie Jediný kompletně zachovalý bojový objekt - typ R105 v obci Martiany
Fotografie R105 v obci Martiany ve stavu z roku 1999