Neckar-Enz Stellung

Zkušenosti získané při výstavbě opevněných linií na východě Německa byly na západě poprvé využity při stavbě dvou linií, které ještě respektovaly požadovanou padesátikilometrovou vzdálenost od hranic. Jednalo se o Neckar-Enz Stellung a Watterau-Main-Tauber Stellung. Jak již názvy napovídají, jejich předpolí většinou tvořily vodní toky. První průzkumné práce zde probíhaly již od roku 1933. K definitivnímu schválení výstavby došlo o rok později a většina prací byla vykonána v letech 1935 - 1936, kdy se pozornost přesunula definitivně na Westwall. Projektování těchto linií bylo svěřeno stejným jednotkám, které měly na starost výstavbu Heilsbergstellung na východní frontě.

Obě linie dnes leží naprosto v troskách a zachovaly se pouze jednotky objektů. Níže umístěná mapa Neckar-Enz Stellung je především vzpomínkou na již řadu let neexistující web Panoramio, který byl takřka bezednou studnicí lokací opevnění na celém světě.