Opevnění v Bois de Cattenom

V Cattenomském lese (Bois de Cattenom) se nachází široká škála opevnění od dělosteřelecké tvrze Kobenbusch, přes malé monoblokové pěchotní tvrze (Oberheid, Bois-Karre), intervalové kasematy (Casemate d'infanterie Basse Parthe Est a Ouest), pěchotní úkryty (např. Bois de Cattenom, Rippert, Bois Karre) po malé blokhausy a pozorovatelny z předválečného období. Až na udržované objekty je většina ostatních beznadějně zarostlá bujnou vegetací.

Dělostřelecká tvrz Kobenbusch

Rok výstavby

1931 - 1937

 

Popis

Velká dělostřelecká tvrz tvořící společně s Galgenbergem západní křídlo obrany řeky Mosely. SF Thionville - Subsektor Hettange-Grande

 

Současný stav

Podzemí zatopeno

 

Externí odkaz

 

Výzbroj

B1 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM

B2 - Dvojče TK/47mm PTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

B3 - Zvony: 1x VDP, 1x GFM

B4 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM, 1x JM

B5 - Kopule pro dvojici kanónů 75/32, Zvony: 1x GFM

B6 - Kopule pro dvojici minometů ráže 81 mm, Zvony: 1x GFM

B7 - Dělostřelecký objekt pro tři kanóny 75/32, Zvony: 2x GFM, 1x LG

EM - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

EH - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM

 

 

Dělostřelecká tvrz Kobenbusch byla vybudována v letech 1931 - 1937 na táhlem hřebeni západně od řeky Mosely. Obrana zde byla velmi silná a tvořila jí pouze jediná intervalová kasemata, ovšem hned dvě malé pěchotní monoblokové tvrze a dvě tvrze dělostřelecké. Na rozdíl od Galgenbergu zde byl vybudován jeden dělostřelecký srub (B7) pro trojici kanónů 75/32. V otočných výsuvných kopulích se pak nacházela dvojice kanónů ráže 75 mm Model 1932 a dvojice minometů ráže 81mm. Dále se zde nacházela dělostřelecká pozorovatelna (B3), dva objekty pro otočné kopule pro dvojče těžkých kulometů a jedna kasemata (B2). Posádku mělo tvořit 527 mužů.

Oba vchodové objekty jsou velmi zajímavé a fotogenické. Tím však výčet příjemných informací končí. Interiér byl zatopen během výstavby vodní nádrže pro nedalekou atomovou elektrárnu. Povrch tvrze s bojovými objekty je pak neskutečně zarostlý.

Foto
Nákres dělostřelecké tvrze Kobenbusch - Podkladová mapa: mapy.cz

Fotogalerie

Fotografie EM - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM
Fotografie EM - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM
Fotografie EM - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM
Fotografie EM - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM
Fotografie EH - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM
Fotografie B7 - Dělostřelecký objekt pro tři kanóny 75/32
Fotografie B7 - Dělostřelecký objekt pro tři kanóny 75/32
Fotografie B6 - Zvon GFM, vzadu zarostlá kopule pro dvojici minometů ráže 81 mm
Fotografie B6 - Zvon GFM, vzadu zarostlá kopule pro dvojici minometů ráže 81 mm

 

Mapa

Abri Bois de Cattenom

U příjezdové cesty ke vchodovým objektů dělostřelecké tvrze Kobenbusch se nachází velký povrchový dvoupatrový pěchotní úkryt (Abri) Bois de Cattenom (49.4327436N, 6.2339469E), který byl postaven v letech 1930 - 1931. Objekt je udržovaný a interiér se zachoval ve velmi dobrém stavu. Příležitostně, nebo na vyžádání je přístupný jako muzeum. Další informace je možné získat na internetových stránkách dělostřelecké tvrze Galgenberg.

Fotogalerie

Fotografie Abri Bois de Cattenom
Fotografie Abri Bois de Cattenom
Fotografie Abri Bois de Cattenom
Fotografie Abri Bois de Cattenom - sklápěcí most přes diamantový příkop
Fotografie Abri Bois de Cattenom

 

Malá pěchotní tvrz Bois Karre

Rok výstavby

1930 - 1935

 

Popis

Malá monobloková pěchotní tvrz. SF Thionville - Subsektor Hettange-Grande

 

Současný stav

Muzeum

 

Externí odkaz

www.forticat.com

 

Výzbroj

Kopule pro dvojče těžkých kulometů, 3x Dvojče TK(JM)/47mmPTK a 2x dvojče TK (JM) ve střílně pod betonem, Zvony: 3x GFM

 

 

Malá dvoupatrová monobloková tvrz Bois Karre byla vybudována v letech 1930 - 1935. Disponuje extrémně silnou výzbrojí, která je umístěna především ve střílnách pod betonem. Do obou směrů působí pět dvojčat těžkých kulometů (JM), tří z nich bylo možné nahradit pevnostním protitankovým kanónem ráže 47 mm. Na stropnici byla osazena trojice zvonů pro pozorování a blízkou obranu. Posádku mělo tvořit celkem 93 mužů. Pod nimi se pak nachází výsuvná otočná kopule pro dvojče těžkých kulometů. Pěchotní tvrz je udržovovaná a ve velmi dobrém stavu. Přístupná je jako muzeum. Další informace je možné získat na internetových stránkách dělostřelecké tvrze Galgenberg.

Fotogalerie

Fotografie Malá pěchotní tvrz Bois Karre - kulometná kopule
Fotografie Malá pěchotní tvrz Bois Karre - kulometná kopule
Fotografie Malá pěchotní tvrz Bois Karre - zvon GFM
Fotografie Malá pěchotní tvrz Bois Karre - kulometná kopule
Fotografie Východní křídlo monoblokové tvrze
Fotografie Východní křídlo monoblokové tvrze
Fotografie Malá pěchotní tvrz Bois Karre
Fotografie Malá pěchotní tvrz Bois Karre
Fotografie Diamantový příkop u týlové stěny a pancéřový kryt světlometu

 

Mapa