Dělostřelecká tvrz Fermont

Rok výstavby

1931 - 1935

 

Popis

Velká dělostřelecká tvrz je nejzápadnější tvrzí tohoto typu na tzv. Staré frontě. SF Crusnes - Subsektor Arrancy

 

Současný stav

Muzeum

 

Externí odkaz

www.fort-de-fermont.fr

 

Výzbroj

B1 - Kopule pro dvojici kanónů 75/33, Zvony: 1x GFM, 1x LG

B2 - Kopule pro dojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM

B3 - Zvony: 1x VDP, 2x JM, 1x GFM

B4 - Tři kanóny 75/32 ve střílnách pod betonem, Zvony: 1x GFM, 1x JM

B5 - Kopule pro dvojici minometů ráže 81 mm, Zvony: 1x GFM

B6 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 2x GFM

B7 - Dvojče TK/47mm PTK a dvojče TK (JM) ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM, 1x LG

EM - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM, 1x LG

EH - Dvojče TK/47mm PTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

 

 

Dělostřelecká tvrz Fermont je nejzápadněji položenou velkou dělostřeleckou tvrzí na Maginotově linii. Navíc se v ní nachází muzeum s velice kvalitní sbírkou zbraní umístěnou v budově před vchodovým objektem. Samotná tvrz se aktivně zapojila do bojové činnosti na začátku války. Fermont se skládá ze dvou vchodových objektů - pro munici a pro posádku a ze sedmi bojových objektů, které jsou umístěné sice na mírném, ale přesto dominantním návrší.

Blok 1 je vyzbrojen otočnou výsuvnou věží pro dvojče kanónů ráže 75mm, o blízkou obranu se měly starat zvony GFM a LG. Bloky 2, 3 a 6 byly umístěny na čele tvrze a staraly se o blízkou obranu celého prostoru. B2 a B6 disponovaly otočnou výsuvnou kopulí pro dvojče těžkých kulometů a jedním/dvěma zvony pro pozorování a blízkou obranu GFM. B3 disponoval třemi zvony JM, VDP a GFM. Hlavní dělostřelecká výzbroj byla umístěna v B4 - a sice tři kusy kanónů 75/32 ve střílnách pod betonem. Kromě jednoho zvonu GFM byl na stropnici umístěn také zvon JM pro dvojče těžkých kulometů, které svojí palbou kryly svah směrem k sousednímu bloku 1. Posledním objektem byl B7, který jako jediný disponoval pěchotní výzbrojí ve střílnách pod betonem. Zároveň se jedná o od nepřítele nejvzdáleněji umístěný objekt. Disponoval jedním zvonem GFM a střílnami JM a JM/AC47 pod betonem. Hlavním úkolem bylo přehrazení nedaleko vedoucí komunikace a vedení boční palby ve směru pokračování linie těžkých objektů ve směru k sousední velké tvrzi Latiremont. Posádku mělo tvořit celkem 572 mužů.

Foto
Nákres dělostřelecké tvrze Fermont - Podkladová mapa: mapy.cz

Tvrz je přístupná v letních měsících denně. Otevírací dobu v ostatních měsících (duben - říjen) je vhodné ověřit na internetových stránkách muzea.

Po zaplacení vstupného následuje ve vchodovém objektu krátký úvod do problematiky výstavby opevnění a poté se celá skupina přesune do prostoru hlavního muničního skladu M1. Následuje přesun vláčkem pod dělostřelecký srub B4, kde po použití nákladního výtahu proběhne jeho prohlídka a výstup na povrch tvrze. Trasa vede k nedalekému objektu B1 s otočnou výsuvnou věží. Zde se sice nachází dálkové ovládání věže, během naší návštěvy však k ukázce funkčnosti celého zařízení nedošlo. Pak již následuje návrat zpět k vláčku, který se zastaví až u odbočky z hlavní galerie ke vchodu pro posádku. Následuje prohlídka kasárenského traktu s veškerým vybavením - ubikace, kuchyně, ošetřovna a pokračuje se dále do strojovny a filtrovny. Poté již následuje návrat do vchodového objektu pro munici a návštěva expozice umístěná v externí budově. Zde se nachází celá řada pancéřových prvků včetně preparovaných otočných výsuvných věží a výzbroj včetně československého pevnostního protitankového kanónu.

Fotogalerie

Fotografie Vchodový objekt pro munici a před ním vystavený kanón ráže 88 mm.
Fotografie B4 - Kanón 75/32
Fotografie B4 - Dva ze tří kanónů 75/32
Fotografie B1 - Kopule pro dvojici kanónů 75/33, Zvony: 1x GFM, 1x LG
Fotografie Strojovna tvrze
Fotografie Filtrovna

 

Další fotografie - Dělostřelecká tvrz Fermont

 

Mapa