MAGINOTOVA LINIE

Fotogalerie - Dělostřelecká tvrz Schoenenbourg

Fotografie Vchodový objekt pro munici EM
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM - vlevo střílna JM/PTK 47mm, vpravo FM
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM - střelecká místnost JM/AC 47
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM - pevnostní protitankový kanón ráže 47mm
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM - dvojče těžkých kulometů ve střílně pod betonem
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM - pevnostní protitankový kanón ráže 47mm
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM - chodba pod objektem se střílnou na její ochranu
Fotografie Vchodový objekt pro munici EM - chodba pod objektem se střílnou na její ochranu
Fotografie Chodba do kasárenského traktu a ke vchodu EH
Fotografie Kaple v podzemí tvrze
Fotografie Umývárna
Fotografie Sklad proviantu
Fotografie Kuchyně
Fotografie Vrata ve vstupu do technické části podzemí
Fotografie Strojovna
Fotografie Filtrovna
Fotografie Strojovna
Fotografie Vodní hospodářství
Fotografie Vodní hospodářství
Fotografie Logo Maginotovy linie a znak jednotky obsazující tvrz
Fotografie Ošetřovna
Fotografie Nádraží na hlavní galerii u vchodových objektů
Fotografie Minové kobky
Fotografie Velitelské stanoviště
Fotografie Velitelské stanoviště
Fotografie Rozdvojení hlavní galerie u bojových objektů
Fotografie Chodba pod bojovou části tvrze
Fotografie Pevnostní minomet ráže 81 mm vystavený v podzemí
Fotografie Expozice agregátů a vybavení strojoven
Fotografie Vlevo zbraň JM pro střílnu pod betonem, vpravo do zvonu. Uprostřed zbraň AM ve zvonové variantě včetně otočné podlážky.
Fotografie Zbraň AM ve verzi pro zvon
Fotografie Spodní patro otočné výsuvné věže 75/32 - rameno s protizávažím
Fotografie Spodní patro otočné výsuvné věže 75/32 - zvedací mechanismus věže
Fotografie Kanóny 75/32 pro otočné kopule
Fotografie Kanóny 75/32 pro otočné kopule
Fotografie Prostřední patro otočné kopule 75/32
Fotografie Prostřední patro otočné kopule 75/32 - průlez do vrchlíku s kanóny
Fotografie Kanóny 75/32 pro otočné kopule
Fotografie Protitankový kanón ráže 47 mm používaný v otevřených postaveních
Fotografie Hlavní galerie
Fotografie Východ ve vchodovém objektu pro munici EM
Fotografie Vchodový objekt pro posádku modernizovaný v 50. letech
Fotografie Vchodový objekt pro posádku modernizovaný v 50. letech
Fotografie Vchodový objekt pro posádku modernizovaný v 50. letech
Fotografie Vchodový objekt pro posádku modernizovaný v 50. letech - osazeny moderní zvony GFM typ B
Fotografie Vchodový objekt pro posádku modernizovaný v 50. letech - osazeny moderní zvony GFM typ B
Fotografie Vchodový objekt pro posádku modernizovaný v 50. letech - osazeny moderní zvony GFM typ B
Fotografie Vchodový objekt pro posádku modernizovaný v 50. letech - osazeny moderní zvony GFM typ B
Fotografie Bojový objekt B6 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM
Fotografie Bojový objekt B6 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM
Fotografie Povrch bojové části tvrze - vlevo B1, vpravo vzadu B2, před ním v prohlubni B3
Fotografie Bojový objekt B3, vzadu B2
Fotografie B5 - Kopule pro 2x 81mm minomet, Zvony: 1x GFM, 1x LG, vzadu B6
Fotografie B5 - Kopule pro 2x 81mm minomet, Zvony: 1x GFM, 1x LG
Fotografie B4 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm, Zvony: 1x GFM, 1x VDP
Fotografie B4 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm, Zvony: 1x GFM, 1x VDP
Fotografie B4 - vpředu zvon VDP, za ním GFM
Fotografie B4 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm, Zvony: 1x GFM, 1x VDP
Fotografie B4 - vpředu zvon VDP, za ním GFM
Fotografie B1 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2xGFM
Fotografie B1 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2xGFM
Fotografie B1 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2xGFM
Fotografie B1 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2xGFM
Fotografie B1 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2xGFM
Fotografie B1 - stropnice objektu a směr palby hlavních zbraní pod betonem - v pozadí masiv Hochwaldu
Fotografie B3 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm, Zvony: 1x GFM
Fotografie B2 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM
Fotografie B2 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM
Fotografie B2 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM
Fotografie B2 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM
Fotografie B2 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM
Fotografie B3 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm (75/32), Zvony: 1x GFM
Fotografie B3 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm (75/32), Zvony: 1x GFM