Dělostřelecká tvrz Hackenberg

Rok výstavby

1929 - 1935

 

Popis

Jedna z největších a nejstarších dělostřeleckých tvrzí na Maginotově linii. Patrný je silný vliv starších pevnostní budovaných před 1. světovou válkou. SF Thionville - Subsektor Hombourg-Budange.

 

Současný stav

Muzeum

 

Externí odkaz

www.maginot-hackenberg.com

 

Výzbroj

B1 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů

B2 - Kopule 75/33, Zvony: 2x GFM

B3 - Kopule pro dva minomety ráže 81 mm, Zvony: 1x GFM

B4 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

B5 - 3x kanón 75/29 ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM, 1x LG

B6 - Kopule pro dvě houfnice ráže 135 mm, Zvony: 1x GFM

B7 - Kopule pro dvojče těžký kulometů, dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

B8 - 3x kanón 75/29 ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

B9 - Houfnice ráže 135 mm ve střílně pod betonem, kopule pro dvě houfnice ráže 135 mm, Zvony: 2x GFM

B10 - Kopule pro dva minomety ráže 81mm, Zvony: 2x GFM

B11 - Zvony: 1x VP, 1x GFM

B12 - Zvony: 1x VP, 2x GFM

B21 - Dvojče TK/47mmPTK, Minomet Mo50 a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM

B22 - Dvojče těžkých kulometů ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM, 1x JM

B23 - Zvony: 2x GFM, 1x LG

B24 - Dvojče TK/47mmPTK, Minomet Mo50 a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

B25 - Kanón ráže 75/32, Dvojče těžkých kulometů a Minomet Mo50 ve střílnách pod betonem, Zvony: 1x GFM

EH - Dvojče TK/47mmPTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

EM - Dvojče TK/47mmPTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

 

 

Podrobný popis tvrze Hackenberg by vydal na samostatné internetové stránky. Jedná se o největší veřejnosti přístupnou tvrz na celé Maginotově linii. Je součástí silného opevnění bránící přístupy k městům Thionville a Metz. Název nese podle dominantního vrchu (343 m.n.m.) nedaleko obce Veckring.

V prostoru tvrze dochází k lomení linie obrany, z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat v podstatě dvě tvrze, které jsou však navzájem propojeny podzemní komunikací. Celkem bylo postaveno 20 objektů. Z toho dva vchodové objekty, dvě pozorovatelny nedaleko kóty Hackenberg. Na levém křídle bylo postaveno pět bojových objetků (dva dělostřelecké sruby - jeden v kombinaci dělostřeleckou otočnou věží a pouze jednou houfnicí ve střílně pod betonem, objekt pro minometnou kopuli a pěchotní srub s kopulí pro otočnou výsuvnou kulometnou věž. Prostor mezi "tvrzemi" byl chráněn pomocí příkopu, který svou palbou postřelovalo celkem 6 objektů různého provedení. Na pravém křídle byl postaven jeden dělostřelecký srub, čtyři objekty pro otočné výsuvné věže a jeden pěchotní srub s otočnou kulometnou věží a výzbrojí ve střílnách pod betonem. Posádku tvrze mělo tvořit více než 1000 mužů. Jako v jedné z mála tvrzí zde byl postaven hlavní muniční sklad M1 v plném profilu.

Foto
Nákres dělostřelecké tvrze Hackenbergg - Podkladová mapa: mapy.cz

V současné době je tvrz ve správě společnosti AMIFORT. Návštěvní doba byla v posledních letech výrazně rozšířena a otevřeno je téměř denně. Konkrétní termíny je vhodné ověřit přímo na internetových stránkách muzea.

Prohlídka začíná ve vchodovém objektu pro munici, návštěvník je zaveden do muničních skladů, strojovny tvrze, kde je v době prohlídky v chodu jeden z agregátů, a následně do kasárenského traktu, kde se nachází expozice věnovaná výzbroji a vybavení francouzských pevností. Poté následuje okolo deseti minut dlouhý přesun vlakem pod bojové objekty na levém křídle tvrze, kde jsou návštěvníci vyvezeni nákladními výtahy do objektu B9 - kde je umístěna houfnice ráže 135 mm ve střílně pod betonem a otočná výsuvná věž pro dvojici houfnic ráže 135 mm. Na ní je předvedeno její ovládání - vysouvání a rotace. To se ještě jednou opakuje po vystoupení na povrch tvrze. Cesta vede dál k dělostřeleckému srubu B8, který je těžce poškozen ostřelováním americkými vojáky v bojích z roku 1944. Po krátké prohlídce interiéru se na řadu opět dostávají nákladní výtahy a poté vláček, který návštěvníky odveze zpět ke vchodovému objektu.

Návštěva této mohutné tvrze je jedinečným zážitkem, povrch tvrze je navíc relativně dobře udržován (především levé křídlo) a proto lze všechny objekty bez větších problémů navštívit. Autem lze dojet až na kótu Hackenberg, na které začíná okružní trasa.

Fotogalerie

Fotografie EM - Dvojče TK/47mmPTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM
Fotografie Strojovna tvrze
Fotografie B12 - Zvony: 1x VP, 2x GFM
Fotografie Znak mezi střílnami hlavních zbraní na objektu B24
Fotografie B10 - Kopule pro dva minomety ráže 81mm, Zvony: 2x GFM
Fotografie B9 - kopule pro dvě houfnice ráže 135 mm, Zvony: 2x GFM
Fotografie B7 - stropnice objektu - kopule pro dvojče těžký kulometů a 2x GFM
Fotografie B9 - Houfnice ráže 135 mm ve střílně pod betonem
Fotografie B5 - 3x kanón 75/29 ve střílně pod betonem

 

Další fotografie - Dělostřelecká tvrz Hackenberg

 

Foto
Snímek západního křídla tvrze. Mapový podklad: geoportail.fr

 

Mapa