Malá pěchotní tvrz Immerhof

Rok výstavby

1930 - 1935

 

Popis

Malá pěchotní tvrz vybudovaná kvůli vysoké hladině podzemní vody povrchovým způsobem. SF Thionville - Subsektor Hettange-Grande

 

Současný stav

Muzeum

 

Externí odkaz

www.maginot-immerhof.fr/

 

Výzbroj

B1 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 2x GFM

B2 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 2x GFM

B3 - Kopule pro dva minomety ráže 81 mm, dvojče TK(JM)/47mmPTK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM, 1x JM

EH - 1x Dvojče TK(JM)/47mmPTK ve střílně pod betonem, 2x GFM a 1x LG

 

 

Pěchotní tvrz Immerhof je zajímavá hned z několika hledisek. Jak již název napovídá, je celá postavena jako jediný objekt. Vysoká hladina podzemní vody zde nedovolovala hloubení podzemních komunikací, proto byla celá tvrz postavena v ohromném výkopu a následně překryta zeminou. Tomu odpovídá profil spojovacích chodeb a tloušťka stropů.

Hlavním úkolem tvrze postavené v letech 1930 - 1935 bylo kontrolovat důležité silniční a železniční komunikace vedoucí tímto prostorem do Lucemburku. Navíc tvořila jakýsi mezičlánek mezi sousedními velkými tvrzemi Molvange a Soetrich.

Foto
Plán malé pěchotní tvrze Immerhof. Mapový podklad: geoportail.fr

Tvrz je rozdělena do 4 bloků a disponovala posádkou 198 mužů (z toho 5 důstojníků). Na čele jsou umístěny dva zrcadlově obrácené bloky 1 a 2 jejichž výzbroj je umístěna v otočné výsuvné věži pro kulomety a dvou zvonech GFM. Za nimi je ukryt objekt B3, jehož hlavní zbraň se nachází v otočné výsuvné věži pro dva minomety ráže 81 mm. Kromě ní se na stropnici nachází ještě zvon GFM. Hlavní výzbroj pod betonem tvoří střílna JM/AC47. Posledním objektem je vchodový B4 se dvěma zvony GFM a jedním LG, také zde nechyběla střílna JM/AC47 pod betonem.

Prohlídka s průvodcem začíná ve vchodovém objektu, výklad je možné domluvit také v německém jazyce. Postupně je procházeno celou tvrzí, velice zajímavá je strojovna a zcela atypická dvoupatrová kasárna, která jsou velmi dobře vybavena. Prohlídková trasa vede pouze pod bloky B1 a B2, v době návštěvy (2010) v nich probíhala rekonstrukce. Zlatým hřebem je interiér výsuvné otočné věže pro dvojici minometů ráže 81 mm, která se zachovala v perfektním stavu.

Otevřeno je obvykle v průběhu víkendů, přesné termíny a časy je vhodné ověřit na internetových stránkách muzea.

Fotogalerie

Fotografie Tvrz Immerhof - vchodový objekt
Fotografie B2 - zvon GFM a otočná výsuvný kopule pro dvojče těžkých kulometů
Fotografie B3 - Kopule pro dva minomety ráže 81 mm, dvojče TK(JM)/47mmPTK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM, 1x JM
Fotografie B3 - prostřední patro kopule pro dvojici minometů ráže 81 mm.
Fotografie Ubikace
Fotografie Strojovna

 

Další fotografie - Malá pěchotní tvrz Immerhof

 

Mapa