HOME

MAPY

Na této stránce jsou umístěny přímé odkazy na všechny vlastní mapové podklady, které jsou umístěné na těchto webových stránkách a také odkazy na zajímavé originální mapy, které jsou dostupné předeším v databázi germandocsinrussia.org.

RAKOUSKO-UHERSKÉ PEVNOSTI 1850 - 1918

Pevnost Krakov

Pevnost Přemyšl

Pevnost Kotor (pouze zachovalé objekty)

Pevnost Trebinje (pouze zachovalé objekty)

Pevnost Sarajevo (pouze zachovalé objekty)

Opevnění Folgaria - Lavarone

Rajón Kärnten

FRANCOUZSKÉ PEVNOSTI SÉRÉ DE RIVIÉRES

Pevnosti v prostoru Belfort - Verdun (mimo tento úsek jsou zaneseny pevnosti ve kterých se nachází muzea).

ITALSKÉ PEVNOSTI 1850 - 1918

Přehledová mapa italského opevnění do konce 1. světové války

MAGINOTOVA LINIE

Severní fronta - celková přehledová mapa těžkého opevnění na hranicích s Belgií, Lucemburskem a Německem

Opevnění v Alpách - celková přehledová mapa těžkého opevnění na hraniích s Itálií

VALLO ALPINO (ALPSKÝ VAL) - MEZIVÁLEČNÁ ITALSKÁ OPEVNĚNÍ

Alpský val v Sektorech Media Roja, Alta Roja-Gessi, Stura a Maira-Po - celková přehledová mapa opevnění

Alpský val v prostoru Sektorů Pellice-Germanasca, Monginevro, Bardonecchia, Moncenisio, Levanna a Baltea. - celková přehledová mapa opevnění

Zadar - opevnění přístavu

Alpský val na území Chorvatska - navštívené objekty

Alpský val na území Slovinska - navštívené objekty

Alpský val na území Itálie - navštívené objekty

ŠVÝCARSKÉ OPEVNĚNÍ 1850 - 2000

Mapa navštívených objektů a muzeí opevnění

POLSKÁ OPEVNĚNÍ 1920 - 1939

Opevnění na Polesí - v současné době na území Ukrajiny

Opevnění ve Slezsku

Opevnění na severu Polska

ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ

Mapa těžkého opevnění a cvičných objektů 1935-1938

OPEVNĚNÍ STUDENÉ VÁLKY

ITÁLIE - reaktivované objekty a nová výstavba na hranicích s Jugoslávií

RAKOUSKO - objekty Územní obrany (Raumverteidigung)

ČESKOSLOVENSKO - reaktivace meziválečného opevnění a nová výstavba n západních hranicích

POLSKO - opevněné rajóny a pobřežní baterie

FINSKO - pobřežní baterie

EXTERNÍ ODKAZY

HISTORICKÉ MAPY NĚMECKÝCH OPEVNĚNÍ

Mapa Oderstellung odpovídající stavu někdy v letech 1934/1935. Zajímavé je použití původního číslování objetků (aktuálně se používá číslování z inventarizační mapy z roku 1944). Bohužel není číslování ve všech částech mapy zcela čitelné - Karte der Wehrmacht zum Verlauf der Oderstellung (erbeutet am 7.3.1945) – M 1:200.000.

Mapa organizace ženijních uzávěrů a překážek v oblasti Küstrin (Festungsfront O-W-B) - Unterlagen des Pionieroffiziers des Festungsbereiches Küstrin: Karte des Einsatzes der Sperrorganisation und der Sperrvorbereitungen im Raum Küstrin.

Velmi zajímavá mapa v měřítku 1:10 000 předem připravených armovacích prací na úseku Pommernstellung v prostoru Tuczno - Prusinowo Waleckie, které by byly realizovány v případě mobilizace

Velmi zajímavá mapa armovacích prací Heilsbergské linie v úseku 8C v oblasti Labiau (Východní Prusko), k 27. lednu 1939, Měřítko 1:10 000. - Armierungsgrundkarte der H-Stellung, Abschnitt 8C im Raum Labiau (Ostpreußen), Stand 27.1.1939, M 1:10.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií u ústí řeky Gironde - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen des Heeres-Küstenartillerieabteilung 1282 an der Gironde -Mündung – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií v okolí La Rochelle - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen des Heeres-Küstenartillerieregiments 1282 bei La Rochelle – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií v Nizozemsku - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen des Heeres-Küstenartillerieabteilungen 1230 und 1231 in den Niederlanden – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií v okolí Le Havre - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen des Heeres-Küstenartillerieregiments 1252 im Raum Le Havre – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií v okolí Brestu - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen der Heeres-Küstenartilleriebatterien 1273 und 1274 im Raum Brest – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií v okolí Saint Malo - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen des Heeres-Küstenartillerieregiments 1266 und der Heeres-Küstenartilleriebatterie im Raum St. Malo – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa dalekonoských dělostřeleckých baterií Wehrmachtu na pobřeží Atlantiku a Lamanšského průlivu - stav 1941 - Karte und Kartenpause der Stellungen von Fernkampfartilleriebatterien der Wehrmacht an der Atlantik- und Kanalküste sowie deren Reichweiten – Stand 1941

Mapa s pozicemi pobřežních dělostřeleckých baterií v Normandii/ a po invazi spojenců - k 25. lednu 1944/červen 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen der Heeres-Küstenartillerieregimenter 1261 und 1262 sowie der Heeres-Küstenartillerieabteilung 1254, 1255, 1260 in der Normandie und nach der Invasion der Alliierten – Stand 25.1.1944/Juni 1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií v okolí Dunkerque - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen des Heeres-Küstenartillerieregiments 1240 und der Heeres-Küstenartillerieabteilung 1244 im Raum Dünkirchen – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi armádních pobřežních dělostřeleckých baterií v prostoru Marseille/Toulon/Cannes/Monaco - k 25. lednu 1944, Měřítko 1:200 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen der Heeres-Küstenartillerieregimenter 1290 und 1291 im Raum Marseille/Toulon/Cannes/Monaco – Stand 25.1.1944, M 1:200.000.

Mapa s pozicemi dělostřeleckých baterií v Dánsku - k 10. únoru 1944, Měřítko 1:300 000 - Unterlagen des Generals der Heeresküsten- und Festungsartillerie beim OKH: Karte mit den Stellungen des Heeres-Küstenartillerieregiments 180 in Dänemark – Stand 10.2.1944, M 1:300.000

NĚMECKÉ MAPY CIZÍCH OPEVNĚNÍ

Mapa nizozemnského opevnění v prostoru Utrecht - Rotterdam (Unterlagen der Armeekartenstelle 580: Karte der niederländischen Befestigungsanlagen im Raum Utrecht/Rotterdam)

Přehledová mapa Sovětských stálých a polních fortifikací bez Karelské šíje - Übersichtskarte der sowjetrussischen ständigen und Feldbefestigungen (ohne karelische Front). M 1:3 300 000

Mapa opevnění na poloostrově Hel - Befestigungskarte Polen. M 1:25 000

Mapa Československého opevnění - stav k lednu 1938 - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West (3. Abteilung IV): Karte der Befestigungen der Tschechoslowakei – Stand Januar 1938, M 1:1.000.000.

Mapa československého opevnění s registrovaným rozmístěním a přesuny ozbrojených sil Československa během sudetské krize - k 4. květnu 1938, M 1: 300 000. - Unterlagen des Generals der Pioniere und Festungen (10. Abteilung /Gruppe IIb) im OKH: Karte der tschechoslowakischen Befestigungen mit eingetragenen Stationierungs- und Verlegungsräumen der Streitkräfte der Tschechoslowakei während der Sudetenkrise – Stand 4.5.1938, M 1:300.000.

Mapa československého opevnění s registrovaným rozmístěním a přesuny ozbrojených sil Československa během sudetské krize - k 12. květnu 1938, M 1: 300 000. - Unterlagen des Generals der Pioniere und Festungen (10. Abteilung /Gruppe IIb) im OKH: Karte der tschechoslowakischen Befestigungen mit eingetragenen Stationierungs- und Verlegungsräumen der Streitkräfte der Tschechoslowakei während der Sudetenkrise – Stand 12.5.1938, M 1:300.000.

Mapa polského opevnění v oblasti Grodna - květn 1938, Měřítko 1:100 000 (reálně spíše mapa Pevnosti Grodno) - Unterlagen des Generals der Pioniere und Festungen (10. Abteilung /Gruppe IIb) im OKH: Karte der polnischen Befestigungsanlagen im Raum Grodno – Stand Mai 1938, M 1:100.000.

Mapa s úplným přehledem polského opevnění - květn 1938, Měřítko 1: 1 000 000. - Unterlagen des Generals der Pioniere und Festungen (10. Abteilung /Gruppe IIb) im OKH: Karte zur Gesamtübersicht über die polnischen Befestigungsanlagen – Stand Mai 1938, Měřítko 1:1.000.000.

Mapa polské Westerplatte se zanesenými opevněními a bojovými pozicemi - květn 1938, Měřítko 1:10 000. - Unterlagen des Generals der Pioniere und Festungen (10. Abteilung /Gruppe IIb) im OKH: Karte der polnischen Westerplatte mit eingetragenen Befestigungsanlagen und Kampfständen – Stand Mai 1938, M 1:10.000.

Mapa polského opevnění v oblasti Brest-Litevsk - květen 1938, Měřítko 1: 50 000. (Ruská Pevnost Brest-Litevsk) - Unterlagen des Generals der Pioniere und Festungen (10. Abteilung /Gruppe IIb) im OKH: Karte der polnischen Befestigungsanlagen im Raum Brest-Litowsk – Stand Mai 1938, M 1:50.000.

Mapa Československého opevnění - k 15. červenci 1938, Měřítko 1:300 000. - Unterlagen des Generals der Pioniere und Festungen (10. Abteilung /Gruppe IIb) im OKH: Karte der tschechoslowakischen Befestigungsanlagen – Stand 15.7.1938, M 1:300.000.

Přehledová mapa polského opevnění - stav 1.8.1939, Měřítko 1:1 000 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere Ost: Übersichtskarte zu den polnischen Befestigungsanlagen – Stand 1.8.1939, M 1:1.000.000.

Mapa opevnění na nizozemsko-belgických hranicích - k 1. říjnu 1939, Měřítko 1:300 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West: Karte zu den Befestigungsanlagen an der niederländisch-belgischen Grenze – Stand 1.10.1939, M 1:300.000.

Mapa belgického opevnění v Ardenách - k 15. říjnu - 20. prosinci 1939, měřítko 1:100 000 - Unterlagen der Ia-Abteilung des AOK 4: Karte der belgischen Befestigungsanlagen in den Ardennen – Stand 15.10.-20.12.1939, M 1:100.000

Mapa nizozemského opevnění v oblasti Arnhemu - k 25. říjnu 1939, Měřítko 1:100 000 - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West: Karte zu den niederländischen Befestigungsanlagen im Raum Arnhem – Stand 25.10.1939, M 1:100.000

Mapa belgického opevnění - k 15. lednu 1940, Měřítko 1:300 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West: Karte zu den belgischen Befestigungsanlagen – Stand 15.1.1940, M 1:300.000.

Mapa belgického a francouzského opevnění v oblasti Antverpy/Trier - k 15. lednu 1940, Měřítko 1:300 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West: Karte zu den belgischen und französischen Stellungen im Raum Antwerpen / Trier – Stand 15.1.1940, M 1:300.000.

Mapa opevnění v Nizozemsku - k 15. lednu 1940, Měřítko 1:300 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West: Karte zu den Befestigungsanlagen in den Niederlanden – Stand 15.1.1940, M 1:300.000.

Mapa opevnění v Nizozemsku, Belgii a severní Francii - stav 7.5.1940, Měřítko 1:500 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West: Karte der Befestigungsanlagen in den Niederlanden, Belgien und Nordfrankreich – Stand 7.5.1940, M 1:500.000.

Mapa sovětských pohraničních opevnění v Brestlitevské oblasti - Měřítko 1:100 000 (Molotovova linie - Brest-Litevský opevněný rajón - Unterlagen der Ia-Abteilung des AOK 4: Karte der sowjetischen Grenzbefestigungen und Stellungen im Raum Brest-Litowsk – M 1:100.000.

Mapa ruského opevnění - stav 1.1.1941, Měřítko 1:2 500 000 - Unterlagen der Ic/AO-Abteilung der Führungsabteilung der Heeresgruppe B: Befestigungskarte Russland – Stand 1.1.1941, M 1:2.500.000

Mapa ruského opevnění - ke dni 22. února 1941, Měřítko 1:2 500 000 - Unterlagen der Ic/AO-Abteilung der Führungsabteilung der Heeresgruppe B: Befestigungskarte Russland – Stand 22.2.1941, M 1:2.500.000

Náčrt opevnění Pevnosti Tobruk - k srpnu 1941, Měřítko 1:50 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West (III): Befestigungsskizze der Festung Tobruk – Stand August 1941, M 1:50.000.

Mapa opevnění v oblasti El Alamein - od poloviny září 1942, Měřítko 1:25 000. - Unterlagen der OKH-Abteilung Fremde Heere West (III): Karte der Befestigungen im Raum El Alamein – Stand Mitte September 1942, M 1:25.000.

Mapa nizozemských opevnění v prostoru Utrecht-Rotterdam - Unterlagen der Armeekartenstelle 580: Karte der niederländischen Befestigungsanlagen im Raum Utrecht / Rotterdam.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA - ZÁPADNÍ FRONTA

Skeny map znázorňující postup amerických jednotek v prostoru Saint Mihiel a Argonne-Meuse

Skeny frontových map od belgického pobřeží po Laon

Skeny frontových map zasazené do interaktivní mapy od belgického pobřeží po Remeš

Skeny map znázorňující postup amerických jednotek v ofenzivách roku 1918 včetně vyznačených nepřátelských pozic

www.geograndest.fr/portail/fr/reutiliser-donnees - kdesi v útrobách těchto stránek se nachází více než 1000 francouzských a německých frontových map z Alsaska. Do vyhledávače stačí zadat "1914-1918"