EVROPSKÁ STÁLÁ OPEVNĚNÍ
Architecture

EVROPSKÁ STÁLÁ OPEVNĚNÍ

1850 - 1918

Rusko
Ruské pevnosti
Belgie
Belgické pevnosti

1920 - 1945

SSSR
SSSR - Molotovova linie
Československo
Československé opevnění
Jugoslávie
Jugoslávská opevnění - Rupnikova linie

Studená válka

Ostatní