SÉRÉ DE RIVIÉRES

Tvrz Bas du Chene

Ouvrage Est du Viex-Canton je součástí poměrně zajímavého opevnění, které se nachází v prostoru obce Villey-St-Etienne. Zdejší opevnění blokovalo komunikace v severovýchodní části pevnostního prstence Toulu. Jednalo se především o komunikaci Toul – Pont-Á-Mousson a o cesty vedoucí podél levého břehu řeky Moselly.

Tvrz představuje klasickou ukázku budovaných objektů, kterými byly zesilovány pevnostní prstence a uzavírány průchody mezi velkými forty. Vybudována byla v letech 1910 – 1911, díky čemuž se jedná o moderní stavbu provedenou zcela z betonu. V podstatě se jedná o velký bojový úkryt pro pěchotu s kapacitou 70 mužů, kterým kromě ubikací byla k dispozici také kuchyně a sociální zázemí, které však bylo umístěno mimo objekt, respektive na jeho vnější straně. Na stropnici úkrytu se nacházel střelecký parapet pro pěchotu. Pozorování usnadňoval pozorovací zvon malého typu, který byl přístupný jak zevnitř objektu, tak ze střeleckého parapetu. V průběhu války tvořily hlavní výzbroj tvrze čtyři těžké kulomety. Po obvodu tvrze se nacházel zemní val a husté protipěchotní překážky.

Interiér tvrze je uzavřen a je zpřístupňován pouze výjimečně během akcí, které pořádá obec St Etienne. Tvrz je součástí naučné stezky spojující většinu objektů v okolí. Pro zesílení linie opevnění byly v okolí vybudovány další čtyři pěchotní tvrze, tato se však dochovala v nejlepším stavu.

Fotogalerie

Fotografie Celkový pohled na malou pěchotní tvrz
Fotografie Vstup do úkrytu a venkovní toalety
Fotografie Vstupy do úkrytu a schodiště na střelecký parapet
Fotografie Vstup do úkrytu a schodiště na střelecký parapet
Fotografie Střelecký parapet s malým pozorovacím zvonem a výklenky pro těžké kulomety
Fotografie Malý pozorovací zvon
Fotografie Malý pozorovací zvon
Fotografie Malý pozorovací zvon
Fotografie Pohled na stropnici se střeleckým parapetem

Mapa