SÉRÉ DE RIVIÉRES

PEVNOSTI SÉRÉ DE RIVIÉRES

Opevnění systému Séré de Riviéres si zaslouží pozornost hned z několika důvodů. Francie po staletí budovala na svém území rozsáhlá obranná opevnění, která se řadí do různých stavebních epoch. Mezi nejznámější z nich patří tzv. Vaubanovo bastionové opevnění, opevnění obecné označované jako Séré de Riviéres, které je předmětem těchto stránek a nejmodernější Maginotova linie budovaná v meziválečném období. Právě opevnění budované od začátku 70. let 19. století tvoří důležitý milník ve výstavbě fortifikací. Poprvé dochází k masivnímu nasazení pancéřových prvků v budovaných pevnostech. Jejich vývoj, který zabral několik desítek let, se stal důležitým základním kamenem ke konstrukci budoucích moderních fortifikací.

Foto
Fort Villey-le-Sec - pozorovací zvon v blízkosti rekontruované úzkorozchodné železnice, Pevnost Toul

Přes počáteční skepsi ohledně odolnosti fortů na počátku 1. Světové války, sehrály tyto stavby důležitou roli nejen v případě zuřivé obrany Verdunu. Na mnoha místech navíc tvořily pilíř obrany po několik let válečného konfliktu. Zkušenosti z válečného konfliktu a stavební úpravy, které byly prováděny v průběhu války, se staly předlohou pro projektování a následnou stavbu tvrzí a dalších objektů na Maginotově linii. Celá řada objektů se navíc dochovala v relativně dobrém stavu, a nacházejí se v nich velice zajímavá muzea.

Navštívené lokality

Pevnost Verdun

Pevnost Toul

Ostatní

Mapa