SÉRÉ DE RIVIÉRES

Fort du Mont Froid

Na západním křídle Fortu de la Turra, který blokoval průchod přes Col du Mont Cenis byl vybudován další fort (respektive dva), který blokoval přechody přes Col de Solliéres (2639 m.n.m.) a Col des Archettes (2510 m.n.m.). Naopak východní křídlo tak ohroženo nebylo, protože zde byla náhorní plošina Mont Cenis ohraničena strmými štíty Pointe de Ronce, které výrazně přesahují výšku 3000 metrů.

Východním směrem byla situace o poznání složitější. Sice se zde nacházel neprůchozí hřeben s vrcholem Signal du Petit Mont Cenis (3162 m.n.m.). Hned za ním se však nacházely dva již zmiňované průsmyky, mezi nimiž se nacházel strmý hřeben Mont Froid se dvěma vrcholy 2822 a 2796 m.n.m.. Právě na nich byly vybudovány dva malé forty. Na hřebeni mezi nimi se nacházela střelecká postavení v polním provedení.

Foto
Celkový pohled na fort

Forty byly vybudovány v letech 1891 – 1892. Jedná se o velmi jednoduché stavby postavené z kamene, jejichž posádku mělo tvořit okolo 50 mužů. Po obvodu byl vybudován kamenný val, který chyběl pouze na místech, kde se nacházely strmé skalní srázy. Na některých místech byl vyražen ve skále ochranný příkop. Vstup byl chráněn bránou s padacím mostem. Posádce byl k dispozici jednoduchý kasárenský objekt v každém z fortů. Pěchotní výzbroj byla umístěna v otevřených postaveních. Uvnitř se nenacházel vlastní zdroj vody. V prostoru mezi pevnostmi byla připravena postavení pro polní dělostřelectvo. Zásobování bylo prováděno pomocí vojenské cesty, která vedla po severním svahu hory.

Menší boje v tomto prostoru probíhaly v roce 1940. Větší význam však měly vojenské operace, které se zde odehrály v letech 1944 – 1945, kdy tyto forty držely ve svých rukou německé jednotky a kladly zde dlouhý odpor. V průběhu bojů utrpěly vojenské stavby značné poškození.

Přímo pod průsmykem Solliéres se nacházela samostatná kasárna, která byla postavena v letech 1891 – 1893. Ubytována zde byla jednak posádka samotných fortů, zároveň však budovy sloužily jako základna jednotkám, které měly v případě válečného konfliktu blokovat okolní průsmyky. Budovy byly postaveny v předpokládaném palebném stínu, který zajišťovala nedaleká bezejmenná kóta 2719 m.n.m..

Přístup k fortu je nejjednodušší z parkoviště nedaleko Refuge du Petit Mont Cenis. Cesta nejprve stoupá po prašné cestě, postupně však přechází v pěšinu, která vede do průsmyku Solliéres, kde se po levé straně nacházejí opuštěná kasárna. Odtud nejprve vede vojenská cesta, která v poslední fázi výstupu přechází opět v pěšinu, která se serpentinami vyrovnává s velmi strmým stoupáním. Celkové převýšení činí okolo 850 metrů, cesta k fortu zabere přibližně 2,5 hodiny. Ze samotného hřebene je výborný výhled na všechny strany včetně města Modane, nacházejícího se hluboko v údolí.

Fotogalerie

Fotografie Celkový pohled na fort
Fotografie Celkový pohled na fort
Fotografie Vstupní brána
Fotografie Kasárna Solliéres při pohledu z fortu
Fotografie Vstupní brána
Fotografie Interiér fortu
Fotografie Vnitřek fortu

 

 

Mapa