SÉRÉ DE RIVIÉRES

Fort Villey-le-Sec

Fort Villey-le-Sec tvořil páteř obrany ve východní části pevnostního prstence Toulu. Hlavním cílem bylo blokování strategické výšiny, ze které bylo možné ovládat rozsáhlé území až k samotnému městu. Na jižní straně byl celý komlex pevnostních staveb ohraničen strmými srázy spadajícími k řece Mosele. Shodou okolností se přímo na místě plánovaného fortu nacházela obec Villey-le-Sec. Místo demolice bylo rozhodnuto, že bude obec doslova obestavěna pevnostními objekty, což z ní činí patrně nejopevněnější obec na světě.

Na dominantní výšině nad obcí byl postaven centrální fort čtvercového tvaru, který je označován jako Reduit. Hlavní výzbroj tvořila litinová kopule Mougin pro dvojici kanónů ráže 155 mm. Ochranu příkopu zajišťovaly kaponiéry, které byly v rámci modernizačních prací nahrazeny kasematami umístěnými v kontreskarpové zdi. Před obec byly v linii postaveny Batterie Nord, Redan Est a Batterie Sud, původně plánované pro dělostřelectvo v otevřených postaveních. S Redutem byly spojeny zemním valem, který byl postřelován zbraněmi umístěnými v kasematách.

Foto
Otočná výsuvná věž pro dvojici kanónů ráže 75mm

V rámci modernizačních prací došlo v rámci Reduitu k úpravám objektů postřelujících ochranný příkop a k zesílení některých částí vnitřních staveb. Vybudována byla také samostatná dělostřelecká baterie napojená na centrální objekt podzemní komunikací. Osazena měla být dvojicí kopulí 155C, k čemuž však do vypuknutí války nedošlo. V současné době byly vrchlíky této zbraně dovezeny z jednoho z fortů pevnostního prstence Epinal a jedna z nich je již osazena na stropnici objektu.

Rozsáhlejší výstavba se dotkla především baterií na čele fortu. Každý z nich obdržel odolný betonový úkryt. Na severní baterii byly vybudovány objekty pro kulometnou otočnou věž a pro výsuvnou otočnou věž pro dvojici kanónů ráže 75 mm. Redan Est byl zesílen kombinací již zmíněného odolného úkrytu s objektem pro výsuvnou otočnou věž pro dvojici kanónů ráže 75 mm a dvěma pozorovatelnami. Baterie jih získala pouze zmiňovaný pěchotní úkryt, i když v jejím rámci byla plánována výstavba řady dalších staveb, k jejich realizaci nikdy nedošlo.

V současné době se ve fortu nachází jedno z nejzajímavějších muzeí věnovaných fortifikacím systému Séré de Riviéres. Všechny části fortu se zachovaly ve velice dobrém stavu. Jejich povrch je dobře udržován. V rámci prohlídkové trasy jsou navštíveny Batterie Nord a Reduit. Pozornost je věnována především otočné výsuvné věži pro dvojici kanónů ráže 75 mm, kulometné otočné věži a litinové kopuli Mougin (všechny kompletně vybavené) a kasematám na ochranu příkopu. Zbrojní systém ve věži Mougin původně pochází z Fortu Barbonnet, který se nachází nedaleko Sospelu v Přímořských alpách. Redan Est je možné volně navštívit, Batterii Sud je možné si prohlédnout alespoň zvenčí. Muzeum je přístupné od května do září každou neděli od 15 hodin. V letních měsících je otevřeno denně kromě pondělí. Přesné termíny je vhodné ověřit na internetových stránkách (viz odkazy).

Fotogalerie

 

 

Mapa