SÉRÉ DE RIVIÉRES

Fort Domgermain (Toul)

Zatímco objekty ve východní části pevnostního prstence okolo města Toul se nacházejí v relativně plochám terénu, forty vybudované na západní straně se opírají o výrazné výšiny. Výjimkou není ani Fort Domgermain nacházející se na náhorní plošině nad stejnojmennou obcí. Se svým umístěním ve 400 metrech nadmořské výšky tak převyšuje necelých šest kilometrů vzdálené centrum města o téměř 200 výškových metrů. Fort byl vybudován v letech 1874 - 1878. Jednalo se o poměrně velkou pětiúhelníkovou stavbu s posádkou přesahující 500 mužů. Blízkou obranu zajišťovaly dvě podvojné (na čele a nedaleko vchodu) a na bocích dvě jednoduché kaponiéry. Původní hlavní výzbroj umístěná na valech byla velmi bohatá - jednalo se o kanóny ráže 155 a 138 mm a vzhledem ke členitosti terénu také o nezvyklé množství moždířů, a to jak moderních ráže 220 mm, tak již poněkud obstarožních kusů různých ráží v rozpětí 15 až 27 cm.

Foto
Fort Domgermain - hlavní vchod

Již od roku 1890 je celá stavba postupně modernizována. Kamenné konstrukce jsou postupně nahrazovány betonovými. Vybudován je nový kasárenský objekt, dochází k elektrifikaci a napojení na úzkorozchodnou železnici, zesílena je také prachárna. Od roku 1900 jsou rozšiřovány obvodové překážky. K největším změnám však dochází od roku 1906. Zastaralé kaponiéry jsou nahrazeny novými železobetonovými na konstreskarpové straně. V původní podobě zůstává pouze zodolněná podvojná kaponiéra nedaleko vchodu. Vybudována jsou další kasárna s válečným vchodem. Z plánované velké modernizace hlavní výzbroje je postavena pouze kasemata Bourges pro palbu dvou kanónů ráže 75 mm, osazena jedna otočná výsuvná věž 75R 05 (2x kanón ráže 75 mm), otočná výsuvná věž pro těžké kulomety a osazeny zvony pro dělostřelecké a pěchotní pozorování. Další plány na modernizaci těžkého dělostřelectva však nebyly nikdy realizovány.

Fort sloužil až do roku 2000 jako muniční sklad. Dnes je opuštěný a nachází se uvnitř přírodní rezervace. Povrch postupně výrazně zarůstá křovinami, které výrazně komplikují pohyb. Pohyb v interiéru neusnadňují jednak poválečné stavební úpravy provedené v souvislosti s pozdějším využitím, ale i ne příliš přesné plány které většinou nereflektují různé výškové úrovně, které nejsou vzájemně propojené. Kromě věže pro těžké kulomety se zde zachovaly všechny pancéřové prvky, interiér objektu je v dobrém stavu bez vnitřního vybavení.

Fotografie Moderní kasárna vestavěná do příkopu vedle válečného vchodu
Fotografie Kasemata Bourges pro dvojici kanónů ráže 75 mm (strážnice na stropnici je poválečná)
Fotografie Spodní patra otočné výsuvné věže 75R 05

Muniční sklad Domgermain

V prudkém svahu nedaleko přístupové silnice k fortu Domgermain se ve výšce 350 m.n.m. nachází kavernový muniční sklad zásobující pevnostní objekty v okolí (48.6516997N, 5.8293086E). Vybudován byl v roce 1889. Skládal se z malého nádraží úzkorozchodné železnice, několik budov s mírovými sklady munice, které jsou dnes v troskách a kavernového úkrytu se dvěma vchody, který se dodnes zachoval ve velmi dobrém stavu. Dvě rovnoběžné chodby vedou do nitra svahu. Mezi nimi se nachází velký muniční sál, o něco hlouběji jsou pak obě chodby propojeny a uprostřed spojovací chodby je umístěn další menší sklad, patrně pro střelný prach.

Fotografie Muniční sklad Domgermain - severní vchod
Fotografie Muniční sklad Domgermain - severní vchod
Fotografie Muniční sklad Domgermain - vstupní část severní chodby
Fotografie Muniční sklad Domgermain - východ z muničního skladu
Fotografie Muniční sklad Domgermain - východ z muničního skladu
Fotografie Muniční sklad Domgermain - hlavní sklad
Fotografie Muniční sklad Domgermain - chodba před vstupem do hlavnícho skladu (vpravo)
Fotografie Muniční sklad Domgermain - hlavní sklad
Fotografie Muniční sklad Domgermain - hlavní sklad

Fotogalerie

 

 

Mapa