Dělostřelecká tvrz Schoenenbourg

Rok výstavby

1931 - 1938

 

Popis

Výborně zachovalá velká dělostřelecká tvrz s plánovanou posádkou 507 mužů, která prošla poválečnou reaktivací. SF Haguenau - Subsektor Pechelbronn

 

Současný stav

Muzeum - prohlídková trasa bez průvodce. Bojové objekty se nacházejí ve volném udržovaném terénu.

 

Externí odkaz

www.lignemaginot.com

 

Výzbroj

B1 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2xGFM

B2 - Kopule pro dvojče těžkých kulometů, Zvony: 1x GFM

B3 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm (75 R 32), Zvony: 1x GFM

B4 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm (75 R 32), Zvony: 1x GFM, 1x VDP

B5 - Kopule pro 2x 81mm minomet, Zvony: 1x GFM, 1x LG

B6 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM

EM - Dvojče TK/47mmPTK ve střílně pod betonem, Zvony: 2x GFM

EH - Původní výzbroj - Dvojče TK/47mmPTK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM a 1x LG (následná přestavba v poválečném období)

 

 

Velká dělostřelecká tvrz Schoenenbourg je nejvýchodněji položenou tvrzí na severní frontě. Zároveň se jedná o nejbližší muzeum na Maginotově linii při cestě z České republiky.

Tvrz se skládá z celkem osmi objektů. Vchodový objekt pro munici (EM) nese označení B7, sousední pro posádku (EH) B8. Ten utrpěl stejně jako zbytek pevnosti závažná poškození v průběhu obležení tvrze v průběhu války i později během okupace. V případě B8 bylo místo rekonstrukce do původního stavu v rámci poválečné reaktivace přistoupeno k výstavbě v podstatě nového objektu, který více odpovídal zkušenostem z předešlé války.

Z šesti bojových objektů mají pouze dva výzbroj pod betonem (B1 a B6), které svojí boční palbou navazují na hlavní obrannou linii v sektoru. Blok B2 s kulometnou otočnou věží kryje svojí palbou samotné čelo pevnosti. Zbylé objekty (B3, B4 a B5) mají hlavní výzbroj (dělostřelectvo a minomety) umístěnou v otočných výsuvných kopulích. Osazeny zde byly dvě otočné výsuvné kopule pro dvojici kanónů ráže 75 mm (75 R 32).

Otevřeno je v hlavní sezóně denně od 14 do 18h (pokladna do 16h) v neděli od 9:30 - 18:00. Mimo hlavní sezónu je vhodné ověřit otevírací dobu na internetových stránkách muzea.

Foto
Nákres dělostřelecké tvrze Schoenenbourg - Podkladová mapa: mapy.cz

Po zaplacení vstupného na pokladně dostane návštěvník vybráno z několika jazykových mutací průvodce (včetně češtiny) a dále po tvrzi se již pohybuje sám. Po prohlídce vchodového objektu, který je mimo jiné vyzbrojen také protitankovým kanónem ve střílně pod betonem následuje vstup do podzemí. Ten je vzhledem ke geografickým podmínkám řešen pomocí výtahové šachty a schodiště. Z hlavní galerie trasa brzy zahýbá směrem ke vchodu pro posádku, postupně vede skrze kasárna, kuchyně, ubikace, ošetřovnu, strojovnu, vodárnu a filtrovnu, načež se vrací zpět na hlavní galerii. Zde je na nádraží zaparkován elektrický vlak pro dopravu munice pod bojové objekty.

Cesta dále vede hlavní galerií až do velitelství tvrze a následně pod bojové objekty. Zde je v muničních sálech umístěna expozice věnovaná vybavení objektů včetně zbraní. Poslední zastávka je objektu pro dělostřeleckou otočnou věž (75 R 32), kde je navíc vystaveno jako exponát i dvojče kanónů 75 R 32. Pak již nezbývá nic jiného, než se vydat na dlouhou cestu zpět ke vchodovému objektu.

Povrch tvrze se nachází v otevřeném terénu, proto stojí rozhodně také za návštěvu. Všechny objekty se dají dobře fotografovat.

Fotogalerie

Fotografie Vchodový objekt pro munici EM
Fotografie Vchodový objekt po mužstvo EH po rekonstrukci v poválečném období
Fotografie Bojový objekt B6 - dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 1x GFM
Fotografie Bojový objekt B1 - Dvojče TK/47mmPTK a Dvojče TK ve střílně pod betonem, Zvony: 2xGFM
Fotografie Objekt B2 s otočnou kopulí pro dvojče těžkých kulometů a zvonem GFM
Fotografie Objekt B5 - Kopule pro 2x 81mm minomet, Zvony: 1x GFM, 1x LG
Fotografie Objekt B4 - Kopule pro dva kanóny ráže 75mm (75 R 32), Zvony: 1x GFM, 1x VDP
Fotografie Strojovna tvrze Schoenenbourg
Fotografie Hlavní galerie pod vchodovým objektem pro munici - EM

 

Další fotografie - Dělostřelecká tvrz Schoenenbourg

 

Mapa