Sbarramento Ampezzo

Rok výstavby

1940-1942

 

Popis

Opěrný bod vybudovaný na hlavní silnici Tolmezzo - Pieve di Cadore současně tvořil východní křídlo mohutné linie uzávěrů vybudovaných podél řeky Tagliamento jižně od Tolmezza. Objekty byly vybudovány podle zásad oběžníku 15 000. Sektor XVI Cadore - Carnia, subsektor XVIb Val Degano.

 

Současný stav

Objekty se zachovaly v dobrém stavu, problémem je pouze přístupnost částí interiérů, kde chybí veškerá schodiště ve vertikálních šachtách.

 

Výzbroj

Opera 6 - 4x těžký kulomet a 1x kanón 75/27 ve střílnách pod betonem

Opera 7 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 8 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 9 - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 10 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 11 - 5x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

 

 

Během cesty přes Ampezzo v roce 2015 jsme se zde na chvíli zastavili na průzkum opevnění s ne příliš podrobnou historickou mapou. Podobně jako v případě dalších opěrných bodů podél řeky Tagliamento se průzkum ukázal být poměrně velkým problémem. V silně zarostlém a nepřehledném terénu jsme tak spíše náhodou našli objekty pěchotní tvrze č. 10, která byla vyzbrojena čtveřicí těžkých kulometů v masivních bojových objektech určených vždy pro jednu zbraň. Tvrz byla vybudována podle oběžníku 15 000 a ve všech aspektech se podobá objektům budovaným v tomto prostoru, včetně typických vchodových objektů.

Až později mi vnesly jasno do rozmístění objektů podél řeky Tagliamento lidarové snímky terénu, které lze vytěžit z portálu Regionu Friuli Venezia Giulia (irdat.regione.fvg.it). K dalším úpravám hrubých dat je nutné použít například volně dostupný program QGIS. Na snímcích je dobře patrné nejen rozmístění jednotlivých tvrzí/objektů, ale především přístupové cesty k nim.

Foto
Sbarramento Ampezzo - Lidarový snímek získaný ze zdrojových dat Regionu Friuli Venezia Giulia - irdat.regione.fvg.it

Foto
Sbarramento Ampezzo - Podkladová mapa: mapy.cz

Fotogalerie

Fotografie Opera 10 - bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - bojový objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - vchodový objekt se střílnami na jeho obranu
Fotografie Opera 10 - vchodový objekt se střílnami na jeho obranu

 

Mapa